INTRODUKSJON

GLOBALE HUMANITÆRE INITIATIV OG
TILKNYTTEDE SAMFUNNSFORBEDRENDE PROGRAMMER

SPONSET AV SCIENTOLOGYKIRKEN

Den verdensomspennende ødeleggelsen og den menneskelige lidelsen forårsaket av stoffmisbruk, analfabetisme og moralsk forfall – for ikke å nevne natur- og menneskeskapte katastrofer – er tydelige. De truer med å rive samfunnets struktur i stykker, og i mange deler av verden har disse sosiale ondene allerede gjort uopprettelig skade.

Det som demonstrativt mangler i bekjempelsen av disse undergangsscenarioene, er effektive løsninger. Med det i sikte, utviklet L. Ron Hubbard i løpet av sine tiår med forskning på sinnet og ånden metoder til å ta seg av krisene som truer vår verden.

For å få iverksatt disse løsningene, har Kirken sponset permanente sentra til å fungere som «generatorer», som derved aktiviserer bevegelser i stor skala til å håndtere moral, manglende lese- og skriveferdighet, stoffmisbruk samt rehabilitering fra det.

Og for å virkeliggjøre Scientologys store humanitære mål, har Kirken gjort lett tilgjengelig lettforståelige og raskt distribuerbare multimediaverktøyer for å heve bevisstheten til samt utdanne og aktivisere millioner.

Resultatet: Scientologykirkens revolusjonerende humanitære og sosiale forbedringsprogrammer. De er ytterst unike, uten tvil i forkant av utviklingen, og viktigst av alt – effektive.

EN STEMME FOR MENNESKEHETEN » Virkelig hjelp • Virkelige resultater

Stoffmisbruk og kriminalitet, intoleranse og umenneskelighet samt katastrofer, både natur- og menneskeskapte, gjennomsyrer og forderver hver del av samfunnet. Så avskrekkende er disse spørsmålene at innsatsen for å eliminere dem blir alt for ofte overskygget av forsøk på kun å begrense skaden.

mer

SANNHETEN OM STOFF

Sannheten om stoff: Denne største ikke-statlige informasjons- og forebyggingskampanjen om stoff opplyser ungdom i 180 land om stoffmisbruk, tatt i bruk av mer enn tusen offentlige og private organisasjoner.
mer

UNITED FOR HUMAN RIGHTS

United for Human Rights (UHR): Gjør menneskerettigheter til en global realitet ved å lære opp 100 millioner mennesker om året i omtrent 190 land om betydningen av disse rettighetene, med publikasjoner, audiovisuelle presentasjoner og United for Human Rights’ verdensturné.
mer

FRIVILLIG PREST-PROGRAMMET

Dette internasjonale korpset av frivillige, som yter uforbeholden hjelp over hele verden, samarbeider med redningsarbeidere og globale frivillige organisasjoner i større katastrofeområder, hjelper over 1 million mennesker hvert år.
mer

THE WAY TO HAPPINESS FOUNDATION INTERNATIONAL (Veien til lykke-stiftelsen internasjonalt)

Stiftelsen arbeider nært sammen med skoler, bedrifter og myndigheter og bedrer de moralske standardene over hele verden med utbredt distribusjon av heftet Veien til lykke. Resultatet: roligere, tryggere lokalsamfunn.
mer

APPLIED SCHOLASTICS INTERNATIONAL

Samarbeider med pedagoger for å bekjempe analfabetisme og heve utdannelses­standarder over hele verden. Den leverer effektive læringsverktøy basert på en revolusjonerende Studieteknologi – verktøy som nå anvendes på over 4000 skoler.
mer

NARCONON-SENTRE FOR REHABILITERING FRA STOFFMISBRUK

Å redde liv fra stoffmisbruk er målet for dette globale nettverket, som består av 55 rehabiliteringssentre fra stoffmisbruk på fem kontinenter – med en suksessrate langt høyere enn det internasjonale gjennomsnittet.
mer

CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Som en del av sin religiøse kodeks lover scientologer «Å avsløre og hjelpe til med å avskaffe enhver form for fysisk skadelig praksis i området mental helse», og derved skape en atmosfære av sikkerhet og trygghet for mental helbredelse.
mer

CRIMINON

Tre tiår med vekst i antallet innsatte i USAs fengsler har brakt nasjonen til et punkt som gir alvorlig grunn til ettertanke: En av 100 voksne i De forente stater er nå bak lås og slå. Det samlede antallet innsatte er nå 2,3 millioner, det høyeste antallet i verden, etterfulgt av den langt mer folkerike nasjonen Kina, med 1,5 millioner.
mer