INTRODUKSJON

STØTTER GLOBAL
BEVISSTHET OM MENNESKERETTIGHETER

Tidlig i forskningen sin om menneskesinnet og ånden fremhevet forfatter, menneskevenn og grunnlegger av Scientology L. Ron Hubbard at åndelig frihet og opplysning var nesten uoppnåelige mål for personer som blir nektet sine mest fundamentale menneskerettigheter.

SENTRALT i LÆREN TIL SCIENTOLOGY er en OVERBEVISNING om at hele MENNESKEHETEN har UMISTELIGE RETTIGHETER.

I samsvar med det skrev han En scientologs kodeks, hvor han oppfordrer alle medlemmer av religionen om å vie seg til «å støtte sanne humanitære bestrebelser i feltet menneske­rettigheter.» Ved å gjøre det la han grunnen til det som har blitt en global bevegelse av forkjempere for menneske­rettigheter for alle, uansett deres sosiale vilkår, etniske bakgrunn eller religiøse tilknytning.

I dag deltar scientologer på fem kontinenter i et samarbeid med myndigheter og private organisasjoner om å skape bevissthet i stor skala om og implementering av De forente nasjoners Verdenserklæring om menneskerettigheter av 1948; verdens viktigste dokument om menneskerettigheter.

Vi hilser deltakelse og samarbeid velkommen fra alle som deler målet om en verden der menneskerettigheter er en realitet i hverdagen til alle.


UNDERVISER FOLK PÅ HELE JORDEN
OM MENNESKERETTIGHETER

Vi blir daglig konfrontert med nyheter om etniske konflikter, grusom atferd, indre uroligheter i land og krig.

Mediene er fulle av historier om brudd på menneskerettigheter – fra vold i hjemmet og mobbing på skolen til korrupsjon, fattigdom og diskriminering sanksjonert av styresmakter. Samtidig vet majoriteten av jordens befolkning ikke hva menneskerettigheter er og at disse rettighetene også er for dem.

mer

MULTIMEDIA UNDERVISNINGSMATERIALER
UNITED FOR HUMAN RIGHTS

Med støtten fra Scientologykirken når vi hvert år ut til mer enn 100 millioner personer med multimediamaterialer som underviser i menneskerettigheter og skaper økt bevissthet om dem.

De forente nasjoners Verdenserklæring ble det spesifikke punktet å fokusere på i programmet når det gjaldt undervisning, etter at spørreundersøkelser viste at mindre enn ti prosent av befolkningen visste om eksistensen av Verdenserklæring om menneskerettigheter, og at enda færre kunne oppgi mer enn en eller to av disse 30 grunnleggende rettighetene som er uttrykt i dokumentet.

mer

ET OVERBEVISENDE TALERØR FOR
MENNESKERETTIGHETER INSPIRERER MILLIONER

«30 RIGHTS, 30 ADS»

Unge folks økende interesse etter å få vite menneskerettighetene sine, generert av heftet Hva er menneskerettigheter, førte til at det ble laget 30 pedagogiske offentlige informasjonsfilmer om menneskerettigheter, der hver skildrer én av menneskerettighetene lagt fram i Verdens­erklæringen.


mer

AUDIOVISUELLE ELEMENTER OM Å
GJØRE MENNESKERETTIGHETER TIL VIRKELIGHET

Filmen Historien om menneske­rettighetene er en nøkkelkomponent i undervisningskampanjen om menneskerettigheter, den lar seere i alle aldre stifte bekjentskap med sine mest fundamentale friheter.

Historien om menneskerettighetene er en slående ti minutters dokumentarfilm som forklarer rekkevidden av et av verdens mest misforståtte temaer.

mer

RESSURSSENTER FOR ONLINE-UNDERVISNING
INTERAKTIV INTERNETTSIDE

Både United for Human Rights og Youth for Human Rights International opprettholder interaktive internettsider med hele samlingen av hjelpemidler tilgjengelige på 17 språk.

Alle heftene om menneskerettigheter, de offentlige informasjonsfilmene samt filmen Historien om menneskerettighetene, kan lastes ned eller bestilles online. På Internettsidene finnes det et interaktivt virtuelt undervisningssystem til bruk for alle som enten underviser om eller selv lærer seg grunnleggende menneskerettigheter.

mer

UNDERVISNING OM MENNESKERETTIGHETENE
NÅR VERDEN RUNDT

En basisforutsetning for menneskerettigheter er at de er for alle. Slik kan enhver person, uansett økonomiske og kulturelle bakgrunn, ved å ta del i disse programmene, vekke folks interesse for å støtte menneskerettighetene og undervisning om dem i eget nærmiljøet, by eller land.

mer

BRINGER LØSNINGER
TIL MILLIONENE

Scientologykirkens internasjonale disseminerings- og distribusjonssenter i Los Angeles, California, står som midtpunktet for de globale, humanitære initiativene som støttes av Scientologykirker og scientologer. I tillegg til å generere dissemineringsmaterialer for mer enn 10 000 Scientologykirker, misjoner og tilknyttede grupper verden over, produserer senteret også undervisningsmaterialer til alle humanitære programmer som er sponset av Kirken.

mer

ARBEIDSFELLER OG LEDERE
STØTTER PROGRAMMET

Å nå til et punkt hvor menneskerettighetene er innført overalt, krever omfattende undervisning om dem.

For å kunne greie det har Scientologykirker og deres medlemmer i mer enn 40 år satt i gang og bekostet programmer som effektivt hever folks bevissthet om menneskerettigheter og underviser unge og voksne om dem.

mer