INTRODUKSJON

STØTTER EFFEKTIV UNDERVISNING
OM STOFF OG FOREBYGGING

Med henvisning til stoffs ødeleggende innflytelse på samfunn, skrev forfatteren, humanisten og grunnleggeren av Scientology L. Ron Hubbard: «Planeten har støtt på en barriere som motvirker enhver sosial fremgang – stoff, medikamenter og andre biokjemiske substanser. De kan sette folk i en tilstand som ikke bare forhindrer og ødelegger fysisk helse, men som også kan være til hindre for ethvert stabilt fremskritt i mentalt eller åndelig velvære.» Denne erklæringen leder til den videre vurderingen hans av rollen stoffmisbruket spiller i oppløsningen av samfunnet: «Forskning har vist at det aller mest destruktive elementet i vår nåværende kultur er stoff.»

DET ALLER MEST DESTRUKTIVE ELEMENTET i vår
NÅVÆRENDE KULTUR
er STOFF.

Hubbards forskning i dette feltet gav dessuten verden rehabiliteringsløsninger for stoffmisbruk som savner sidestykke. Dette oppildnet i sin tur Kirken og scientologene til å sette i gang med Sannheten om stoff, et ikke-religiøst program som de har arbeidet med i mer enn to årtier for å sette millionene i stand til å kjenne sannheten om stoff.

Kirken og dens medlemmer er sterkt engasjert i å bekjempe stoffmisbruk gjennom utdanning, og inviterer alle til å bli med på å dele målet om en stoffri verden.

BEKJEMPER DEN VERDENSOMSPENNENDE
EPIDEMIEN AV STOFFMISBRUK

Stoff er mer enn bare enda et sosialt problem. Rundt 210 millioner mennesker – på alle lag av samfunnet – bruker ulovlige stoff. På grunn av stoffmisbruk dør hvert år nesten 200 000 mennesker.

De fleste ofrene er blant de unge. Hvert tolvte sekund eksperimenterer nok et barn i skolealder for første gang med ulovlig stoff. Bruken av stoff i denne aldersgruppen har steget stabilt gjennom det siste tiåret, og barn utsettes for stoff i en stadig yngre alder.

mer

SANNHETEN OM STOFF
MULTIMEDIA-UNDERVISNINGSMATERIALER

Ved å dra fordel av erfaringen fra 25 års arbeid med forebygging mot bruk av stoff, har Sannheten om stoff-programmet løst problemet med effektiv å kommunisere realitetene i misbruk av stoff til de unge, individuelt og gjennom massekommunikasjon.

Både erfaringer og spørreundersøkelser viser at tenåringer og unge voksne høyst sannsynlig lytter til sine jevnaldrende. Derfor er kjernebudskapet gitt av de unge – noen av dem har vandret på avhengighetens vei og overlevd så de kan fortelle historien sin – som snakker til andre unge gjennom heftene, i offentlige informasjonsfilmer og en dokumentarfilm.

mer

NÅR UT TIL MILLIONER MED BUDSKAPET
«DE SA, DE LØY»

Effektiviteten til Sannheten om stoff-heftene førte til i en serie informasjonsfilmer for allmennheten, kalt: «De sa, de løy». Med sterke skildringer av destruktive virkninger fra de mest alminnelige stoffene, er de 16 filmsnuttene svært virkningsfulle samtidsbudskap direkte rettet mot ungdom.

Disse budskapene kan effektivt hindre førstegangsbruk av stoff, og utgjør en viktig komponent i Sannheten om stoff-programmet.

mer

SANNHETEN OM STOFF
UNDERVISNINGSFILM

Sentralt i utdanningsprogrammet Sannheten om stoff står en 100 minutters dokumentarfilm: Sannheten om stoff: Virkelige mennesker, virkelige historier, som fokuserer på hvert av de 11 mest vanlig misbrukte stoffene.

Filmen viser de ubestridelige faktaene: Hva som gjør et stoff til et stoff, hva hver av dem gjør med sinnet og kroppen og hvor de alle fører hen.

mer

ONLINE RESSURSSENTER FOR UTDANNING
INTERAKTIV INTERNETTSIDE

For å øke programmets tilgjengelighet enda mer, finnes det et uttømmende interaktivt ressurssenter for utdanning om stoff – no.DrugFreeWorld.org – med hele omfanget av informasjon og materialer, alle tilgjengelig for å leses, lastes ned eller bestille online.

mer

SPRER SANNHETEN OM STOFF
SITT GLOBALE BUDSKAP

Organiserte aktiviteter fra frivillige i omtrent 180 land har resultert i distribusjon av 50 millioner hefter til forebygging av stoffmisbruk og titusenvis av samfunnsaktiviteter til å øke bevisstheten om stoff med.

Følgen for forebygging av bruk av stoff er markant. De som blir informerte, kan stå imot press fra jevnaldrende og først og fremst selv velge å aldri starte med stoff.

mer

BRINGER LØSNINGER
TIL MILLIONENE

Church of Scientology International sitt internasjonale disseminerings- og distribusjonssenter i Los Angeles, California, står som midtpunktet i de globale, humanitære tiltakene som støttes av Scientologykirker og scientologer. I tillegg til å produsere dissemineringsmaterialer for mer enn 10 000 Scientologykirker, -misjoner og tilknyttede grupper verden over, produserer senteret også undervisningsmaterialer for alle humanitære programmer som sponses av Kirken.

mer

RESULTATER FRA IMPLEMENTERINGEN
AV PROGRAMMET

Det mest effektive våpenet i kampen mot stoff og stoffmisbruk er undervisning. Scientologykirker og deres medlemmer har arbeidet sammen med likesinnede grupper og enkeltpersoner for å skape en viktig forandring i det globale stoffproblemet.

På grunn av effektiviteten til undervisnings­materialene og innflytelsen fra programmets aktiviteter hvor enn det er implementert, nyter Sannheten om stoff-kampanjen respekt og gis støtte fra lærere, veiledere innen helsevesenet, undervisningssystemet, politifolk, samfunnsledere, tjenestemenn i stat og kommune, elever og foreldre.

mer