INTRODUKSJON

REDDER LIV GJENNOM FOREBYGGING OG
REHABILITERING AV STOFFMISBRUK

Narconon ble opprettet i 1966 i et fengsel av en innsatt, som brukte skriftene til forfatteren, filantropen og grunnleggeren av Scientology, L. Ron Hubbard, til å gjøre slutt på sin årtierlange stoffavhengighet. I dag er Narconon et verdens omspennende nettverk som daglig hjelper folk til å komme seg fra narkotikaavhengighetens ødeleggelse.

I DAG ER NARCONON ET VERDENS­OMSPENNENDE NETTVERK som daglig HJELPER FOLK til å komme seg fra de ØDELEGGENDE VIRKNINGENE FRA BRUK AV STOFF.

Narconons stofforebyggings- og rehabiliteringsmetoder, alle stoffrie, kombinerer en eksakt kur som både eliminerer rester av stoff fra kroppen med prosedyrer til å mildne den mentale og fysiske pinen forbundet med å ta stoff.

Narconon tar ikke bare for seg de svekkende virkningene fra stoffmisbruk på både sinn og kropp, men fjerner også grunnene til hvorfor en person i utgangspunktet begynte med stoff. Til i dag har programmet hjulpet titusener til å starte et nytt liv fritt for bruk av stoff.

Men Narconon stopper ikke der; det rekker ut for å informere unge og voksne mennesker om stoff og stoffmisbruk med sitt utdannings- og forebyggingsprogram. Inntil nå har Narconons utdanningsspesialister hatt direkte kontakt med over 16 millioner enkeltpersoner.

Virkelig frihet for den enkelte vil aldri kunne oppnås i en verden oversvømt av misbruk og avhengighet. Derfor er Scientologykirken virkelig aktiv angående programmer som effektivt tar fatt i dette sosiale problemet.

EFFEKTIVE LØSNINGER PÅ DEN
PANDEMISKE STOFFMISBRUKSKRISEN

Stoff- og alkoholmisbruk har katastrofale virkninger på samfunn. Den lyssky handelen med narkotika er beregnet til $ 322 milliarder [Kr 1900 milliarder] årlig – større enn brutto nasjonalproduktet i 88 prosent av verdens land. Hundrevis av millioner liv rammes av ulovlige stoff, med mange gjort ende på før sin tid. Karrierer og jobb er gått tapt, enkeltpersoner skadet eller svekket; oppsparte midler satt over styr og familier rasert.

mer

NARCONON INTERNATIONAL
SITT PROGRAM FOR REHABILITERING AV STOFFMISBRUKERE

Narconon er et høyst effektivt, stoffritt avvennings-, avgiftnings- og rehabiliteringsprogram som gjør bruk av teknikker utviklet av L. Ron Hubbard.

Narconon-nettverket brer seg ut i verden fra Narconon Arrowhead, det største med innkvarteringsmuligheter av sitt slag og treningssenter for profesjonelle og frivillige som jobber med stoff-rehabilitering.

mer

NARCONON SIN AVGIFTNINGSMETODE
NYTT LIV

L. Ron Hubbards oppdagelse om at stoff og andre giftrester akkumuleres i kroppen, førte til et nyskapende gjennombrudd i rehabilitering av stoffmisbrukere. Han utviklet en trygg, sunn og grundig metode til å fjerne disse stoffene fra kroppen på.

mer

UTRYDDER PROBLEMET MED
FOREBYGGENDE TILTAK MOT Å TA STOFF

Gjennom førti års erfaring med å levere rehabilitering for stoffmisbruk og forebygging, har utdanningsspesialister fra Narconon oppdaget at unge som skaffer seg kunnskap om og forståelse av stoffs virkninger, svært ofte tar en beslutning om å holde seg unna bruk av stoff.

mer

NARCONON-PROGRAM:
SKAPER EN STOFFRI VERDEN

I sin søken etter målet om å eliminere bruk og avhengighet av stoff, holder Narconon-stab og frivillige kontakten med yrkesutøvere, pedagoger, politikere og medlemmer av samfunnet med utdanningskampanjer om stoff for å heve bevisstheten om omfanget på problemet og effektive løsninger.

De som bruker stoff, ødelegger ikke bare sitt eget liv; de setter svært ofte også andre rundt seg i fare.

mer

RESULTATER FRA IMPLEMENTERING
AV PROGRAMMET

Effektiviteten til Narconon og innvirkningen fra dens aktiviteter er grunnen til at Narconon- programmet nyter respekt og støtte blant politifolk, samfunnsledere, myndigheter, studenter og familier verden rundt.

mer