FREEDOM MAGAZINE
ET TALERØR FOR MENNESKERETTIGHETER

Siden 1969 har Scientologykirken utgitt tidsskriftet Freedom i 20 land. Tidsskriftet, viet til å fremme bevissthet om og sikring av menneskerettighetene, har vært en katalysator for banebrytende reformer til gagn for offentligheten, og bygger på prinsippet om menneskerettigheter, og det hylles som en ledende stemme for menneskerettigheter og borgerrettigheter i verden i dag.