OM PROGRAMMET

NARCONON INTERNATIONAL
SITT PROGRAM FOR REHABILITERING AV STOFFMISBRUKERE

Narconon er et høyst effektivt, stoffritt avvennings-, avgiftnings- og rehabiliteringsprogram som gjør bruk av teknikker utviklet av L. Ron Hubbard.

Narconon-nettverket brer seg ut i verden fra Narconon Arrowhead, det største med innkvarteringsmuligheter av sitt slag, og treningssenter for profesjonelle og frivillige som jobber med stoff-rehabilitering.

Etablert i 2001 ligger dette beste senteret midt i et skogområde på 87 hektar ved bredden av Lake Eufaula sørøst i Oklahoma. Scientologer bidro økonomisk med å få realisert Narconon Arrowhead, som har skaffet opplæring og rehabilitering til tusener og levert internship på stedet til folk fra 47 delstater i USA og 20 forskjellige land, som skal jobbe profesjonelt innen feltet.

Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF), en uavhengig tilsynsorganisasjon som er anerkjent av myndigheter og forsikringsselskaper, har offisielt autorisert Narconon-programmet fra den dagen Arrowhead åpnet. CARFs evaluering melder dette om programmet i henhold til normen: «Med hensyn til resultater ligger det langt over.» Tilsvarende europeiske undersøkelser kommer til lignende konklusjoner.

NARCONON
rehabiliterte
40 000
MISBRUKERE
av stoff

Narconons avvenningsinnretninger rundt om i verden ligger i omgivelser som gir så vel private som sikre omgivelser til å få bukt med avhengighet og bygge opp et normalt liv igjen. Hvert av de 50 sentrene leverer hele rekken av Narconons servicer, med over sytti prosent av dem som fullfører Narconons program om avhengighet og rehabilitering, som forblir frie for stoff og alkohol.

Programmet har helt fra starten av vært grunnet på fundamentale prinsipper L. Ron Hubbard konstaterte: At en person grunnleggende sett er god, at han er ansvarlig for sin egen tilstand, og at alle kan forbedre tilstanden sin hvis han blir gitt en anvendelig måte å gjøre det på.

Disse anvendelige måtene å bli kvitt stoffavhengigheten på, startet i delstatsfengselet i Arizona da William Benitez, som sonet en 15 års fengselsdom for narkotikaforbrytelser, oppdaget en bok av L. Ron Hubbard: Scientologi: Tankens grunnbegreper. Benitez ble klar over at den inneholdt verktøyene til å befri ham fra stoffmisbruket som hadde holdt ham fanget siden han var 13 år gammel. Han henvendte seg til fengselsledelsen og ba om tillatelsen til å etablere et stoffavvenningsprogram inne i fengselet. Anmodningen hans ble innvilget, og 19. februar 1966 startet Benitez et forsøksprogram med 20 innsatte.

Med støtte fra L. Ron Hubbard etablerte Benitez deretter et formelt Narconon-program i fengselet. Da Benitez ble løslatt, etter å frivillig ha forlenget fengselsoppholdet sitt for å fullføre implementeringen av programmet, flyttet han til California og åpnet det første Narconon døgnbehandlingssenter. Med den fortsatte støtten fra L. Ron Hubbard og scientologer fortsatte Narconon å ekspandere, og i dag står det som verdens overlegent beste stoffrehabiliteringsprogram.

Helt fra starten sto Narconon-programmet for en angrepsmåte for stoffrehabilitering uten å erstatte med alternative stoffer. Det tidligste programmet tok imidlertid ikke direkte for seg avvenningen.

I 1973 hadde L. Ron Hubbards videre forskning i å hjelpe avhengige trygt og med minimalt ubehag gjennom de harde abstinensene, resultert i avvenningsprosedyrer helt uten stoffer. Nøye angitte kvanta med vitaminer og mineraltilskudd, fulgt av spesielle teknikker, lindrer det mentale og fysiske stresset. I dag omfatter Narconon-programmet en rekke verktøyer som er utviklet til å gi en rask og relativ smertefri avvenning, fulgt av avgiftning gjennom Narconons avgiftningsprogram Nytt liv. Når den fysiske trangen er overvunnet, begynner brukeren på livsforbedrings­kurs, som sørger for ferdigheter og verktøyer som setter ham i stand til å lykkes uten stoff. Kursene setter personen i stand til å ta på seg ansvaret for fortidens overtredelser, vinne tilbake selvrespekten sin og lære seg å identifisere folk i omgivelsene som trolig vil oppmuntre ham til å ta opp igjen bruken av stoff.

Livsforbedringskursene inkluderer:
Lær hvordan du lærer-kurset: Forsyner studenten med verktøy til å lære og forbedre lese- og skriveferdighetene sine, som resulterer i markant økt forståelse og evne til å holde på data, og gjør det mulig for studenten å lære.

Kurs i grunnelementene i kommunikasjon: Inkluderer øvelser som gjør en person utadvendt og setter ham i stand til uten ubehag å møte livet og løse problemene sine gjennom kommunikasjon.

Persepsjons- og orienteringskurs: Får studenten i kommunikasjon med andre og med omgivelsene. Ekstroverterer studenten fra forstyrrende minner forbundet med bruk av stoff, noe som lar studenten betrakte verden rundt seg.

STOFF-
SPESIALISTER
— fra —
47
US-DELSTATER og
20
LAND
har blitt trent av
NARCONON
ARROWHEAD

Hvordan overvinne livets opp- og nedturer-kurs: Gir studenten evnen til å gjenkjenne og håndtere de påvirkningene i omgivelsene som kunne få ham til å ta opp bruken av stoff igjen. Studenten vinner ny stabilitet til å kunne motstå destruktive påvirkninger og lærer ham å velge konstruktive venner og omgangskrets.

Personlige verdier og integritet-kurs: Studenten får innsikt i personlig etikk, ærlighet og integritet, hva det betyr å ta på seg ansvar for overtredelsene og slik befri seg fra virkningene av fortidens skadelige gjerninger.

Eksistenstilstandene: Lærer studenten å anvende prosedyrer som trinn for trinn forbedrer alle aktiviteter, bestrebelser og forhold. Med denne teknologien er studenten i stand til å hevde sin selvdeterminisme igjen og velge en vei i livet å overleve på.