EN STEMME FOR MENNESKEHETEN
Virkelig hjelp • Virkelige resultater

Stoffmisbruk og kriminalitet, intoleranse og umenneskelighet samt katastrofer, både natur- og menneskeskapte, gjennomsyrer og forderver hver del av samfunnet. Så avskrekkende er disse spørsmålene at innsatsen for å eliminere dem blir alt for ofte overskygget av forsøk på kun å begrense skaden.

I erkjennelsen av at det er tvingende nødvendig å bremse den nedadgående spiralen, sponser Scientologykirker og medlemmene deres verdslige opplæringsprogrammer som effektivt tøyler stoffmisbruk, inngir toleranse, hever forståelsen av menneskerettigheter og høyner moralen i hele befolkninger.

Målet er på samme tid dristig og ambisiøst: Å løse alvorlige globale onder og stanse et snikende kulturelt forfall, alt mens samfunn løftes opp ved å innprente vanligvis delte verdier. Basert på årtiers erfaring bidrar programmet til positive forandringer for den enkelte, for lokalsamfunnet og for hele nasjoner. Enten det er gjennom initiativ på grasrotnivå eller implementering fra offisielt hold, forbedrer disse programmene forholdene i merkbar grad, og herav vokser etterspørselen eksponentielt.


Hver kampanje bygger på påstanden at utdannelse er hjørnesteinen når det gjelder forandring. De vedstår seg at bare når de enkelte er genuint informert, kan de treffe varige og gjennomgripende valg om å leve stoffrie, etiske og respektfulle liv i harmoni med sine kjære og naboer.

Inspirert av ordene til L. Ron Hubbards, grunnleggeren av Scientologyreligionen, om at «et vesen bare er så verdifull som det kan tjene andre», tar scientologer på seg ansvar, ikke bare for seg selv og familien, men også for storsamfunnet. De støtter helhjertet disse programmene med å gjøre dem vidt tilgjengelige. Denne publikasjonen gir en oversikt som bekrefter programmenes effektivitet, slik det uttrykkes av en lang rekke enkeltpersoner og institusjoner som har dratt betydelig fordel av resultatene deres.

Det oppfordres til deltakelse i og samarbeid om disse initiativene, det ønskes velkommen fra alle som søker å skape bedre vilkår for seg selv og andre, i den hensikt og med den visjon at den derav følgende virkningen skal nå hvert hjørne av verden – og en ny dag vil gry for kulturer verden over.

SKAPER EN STOFFRI VERDEN

Som et globalt problem, krever stoffmisbruk en global løsning.

Som svar på det sponser Scientologykirken og scientologer Sannheten om stoff-programmet, en av verdens største ikke-statlige initiativ om utdanning om og forebygging av stoff. For å gjøre det populært å føre en stoffri tilværelse, distribueres det av den allmennyttige Stiftelsen for en stoffri verden, et vidt spektrum av informasjonsmettede undervisningsmaterialer med stor gjennomslags­kraft, i millioner av eksemplarer til skoler, grupper og offentlige institusjoner over hele verden. Sannheten om stoff-programmet, som trekker på 25 års erfaringer med forebygging av narkotikabruk, har arbeidet målrettet med hvordan de mest effektivt bør kommunisere realiteten om stoffmisbruk til de unge, både til den enkelte og til grupper.

mer

GJØR MENNESKERETTIGHETER TIL EN GLOBAL VIRKELIGHET

I en verden der folk konstant bombarderes med foruroligende mediarapporter om krenkelse av menneskerettigheter – fra angrep med giftgass til handel med mennesker, fattigdom og menneskeskapt hungersnød, er det få som forstår rettighetene sine og enda færre vet hvordan de skal håndheve dem.

I overensstemmelse med en langvarig tradisjon hvor det kjempes for frihet for alle, søker Scientologykirker og deres medlemmer å avhjelpe dette ved å støtte et av de mest vidtrekkende initiativene med undervisning i menneskerettigheter og initiativ med offentlig informasjon, nemlig United for Human Rights og dets program for de unge – Youth for Human Rights (YHR, Unge for menneskerettigheter).

mer

BRINGER REFORM TIL FELTET MENTAL HELSE

Citizens Commission on Human Rights (CCHR), en allmen­nyttig vakthundorganisasjon grunnlagt av medlemmer av Scientologykirken i 1969, med formål å få slutt på psykiatriske overgrep og sikre beskyttelse for pasientene. CCHR har gitt støtte til vedtak av over 160 lover som beskytter enkeltpersoner mot overgrep eller psykiatriske tvangspraksiser, krever informert samtykke til psykiatrisk behandling, setter en stopper for tvangsmedisinering og elektrosjokk til barn samt påbyr strenge straffer for seksuelle overgrep begått av psykiatere og psykologer.

mer

SKAPER EN VERDEN AV ÆRLIGHET, TILLIT OG SELVRESPEKT

Hele to tredjedeler av verdens regjeringer er hjemsøkt av alvorlig korrupsjon. Nesten en fjerdedel av dagens kommende nye ledere er overbevist om at de trenger å oppføre seg uetisk for å komme seg frem.

For å snu denne nedgangen og gjenopprette grunnleggende moral og verdier skrev L. Ron Hubbard Veien til lykke: En veiledning til en bedre tilværelse basert på sunn fornuft. Ikke-religiøs av natur som den er, kan de 21 forskriftene bli brukt av hvem som helst, uansett rase, kultur eller tro, til å fostre vennlighet, ærlighet og basisferdighetene om det å leve.

mer

DET KAN GJØRES NOE MED DET

Uansett om de hjelper i sine egne lokalsamfunn eller i en helt annen del av verden, er mottoet for en frivillig scientologiprest: «Det kan gjøres noe med det.» Programmet, som ble skapt i midten av 1970-årene av Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbard, og som i dag sponses av Church of Scientology International, utgjør i dag en av de største uavhengige, internasjonale hjelpeorganisasjonene.

mer