OM PROGRAMMET

REPARERER SAMFUNNETS
MORALSTRUKTUR

The Way to Happiness Foundation (Veien til lykke-stiftelsen) har siden 2003 hatt sitt internasjonale hovedkvarter i Glendale, California – en ervervelse gjort mulig gjennom støtten fra scientologer.

Stiftelsens hovedkvarter gir et møtested der pedagoger, virksomhetsledere, medlemmer av lovgivende forsamlinger og dignitarer planlegger implementeringen av Veien til lykke-programmer.

Som det sentrale koordineringsnavet for alle Veien til lykke-aktivitetene, opererer stiftelsen et voksende nettverk av kontinentale og regionale kontorer. Disse hjelper så i sin tur tusener av personer og grupper med å distribuere heftene i sine egne geografiske soner.

12
MILLIONER
STUDENTER
NÅDD
MED
Veien til
LYKKE
Et bevis på grasrotpopulariteten til Veien til lykke, er at millioner av hefter blir delt ut med personlig utformede omslag, med personlige budskap, navn og logoer – fra kontoret til yrkesutøvere og bedrifter til kommunale administrasjoner og organene til lovens håndhevere, fra berømte idrettsfolk og kunstnere til statsministre og presidenter.
VEIEN
TIL LYKKE-
hefter
—blir—
fremstilt på
106
SPRÅK

For å imøtegå den stadig stigende etterspørselen, driver Veien til lykke-stiftelsen i det internasjonale hovedkvarteret sitt, topp moderne grafisk design og trykk-etter-behov-anlegg. Hefter med kundetilpassede forsider blir fremstilt på 106 språk, og gjør det mulig for personer, familier, grupper, virksomheter og forretninger å dele ut Veien til lykke med eget navn og logo.

Stiftelsen innvilger også gjentrykkingsrettigheter til virksomheter, sportslag, politiavdelinger og andre organisasjoner og enkeltpersoner, til å trykke store kvanta for massedistribusjon i skoler, lokalsamfunn og hele land.

De 21 forskriftene i Veien til lykke driver frem vennlighet, ærlighet og de grunnleggende ferdighetene om det å leve, hjelper å hindre stoffmisbruk og bevare familieenheten. Heftets budskap har endret millioner av liv, ikke ved å preke, men med en appell basert på sunn fornuft til den grunnleggende godheten i hver eneste person.

Heftet innbyr til og fremmer ansvar for ens medmennesker i nabolag, samfunn og, i sannhet, i verden.

På arbeidsplassen: I tre årtier har Veien til lykke merkbart forbedret ansattes holdninger, oppførsel og ferdigheter til å løse problemer.

På gaten: Effektiviteten i Veien til lykke som et kriminalitetshindrende verktøy har tilskyndet tjenestemenn i ordensmakten, geistlige og ungdomsveiledere til å dele ut heftet i sine lokalsamfunn, som et avskrekkende middel for kriminalitet og vold.

I tider med opprør og krig: Når dagliglivet har blitt forstyrret og grensene mellom rett og galt synes tåkete, har Veien til lykke skapt fred, toleranse og respekt blant befolkninger i konfliktsoner.

Hjelper unge folk: Veien til lykke hjelper unge folk med selv å ta en beslutning om hvordan de skal utvikle sitt eget moralske kompass. Som motivering for tallrike prosjekter for unge, gir Veien til lykke de unge en aktiv rolle i å bygge opp ansvar, tillit og anstendighet.

Et hovedmål hos The Way to Happiness Foundation er å hjelpe barn i skolealderen til å utvikle positive standarder for riktig og gal oppførsel, standarder de kan bruke til å trekke opp grensene for en vellykket fremtid med.

Stiftelsen sponser tallrike aktiviteter for unge folk, inkludert plakat- og stilkonkurranser og Gå foran med et godt eksempel-konkurransen, som har nådd 12 000 skoler og 12 millioner elever. Resultat er mer positive, hjemlige omgivelser og tryggere lokalsamfunn.