OM PROGRAMMET

ET OVERBEVISENDE TALERØR FOR
MENNESKERETTIGHETER INSPIRERER MILLIONER

«30 RIGHTS, 30 ADS»

Den økende interessen hos unge etter å lære menneskerettighetene sine, generert av heftet Hva er menneskerettigheter? førte til at det ble laget 30 pedagogiske offentlige informasjonsfilmer om menneskerettigheter, der hver skildrer én av menneskerettighetene som er lagt fram i Verdenserklæringen.

De prisbelønte infofilmene «30 Rights, 30 Ads», tilgjengelig på 17 språk, har blitt vist i mer enn 100 land, på CNN International, Sky News og National Geographic-kanalen. De blir vist på skjermer på busser, i kjøpesentre, på kinoer, i idrettsanlegg, på jernbanestasjoner og lufthavner og de blir brukt til innledning til klassetimer og foredrag om menneskerettigheter på skoler, i samfunnssentre og i andre undervisningsmiljøer.

Tallrike pedagoger og tjenestemenn med ansvar for å undervise de unge om menneskerettigheter, har entusiastisk bifalt dette undervisningsverktøyet.

Infofilmene «30 Rights, 30 Ads» har nå blitt sett av titalls millioner på hvert tenkelige møtested og gjennom hvert tenkelige kringkastingsmedium i 100 land.

«Vi har vist de offentlige informasjonsfilmene i galleriet i vårt Institutt for menneskerettigheter. Nesten hver eneste student som kommer forbi, stopper opp ved den skjermen og bruker mer tid på å se de offentlige informasjonsfilmene enn på noe av det trykte materialet.» – Lærer ved Network of International Studies

«Videoene og heftene som er sendt ut av Youth for Human Rights International og United for Human Rights kan være nyttige i både kommunale og private skoler, siden de forenkler Verdenserklæringen slik at dette livsviktige dokumentet kan bli forstått av barn og unge på nivåene ungdomsskole og videregående. Det arbeidet som disse organisasjonene gjør for å bringe disse hjelpemidlene ut til utdanningsinstitusjoner, er prisverdig.» – Representant for Coalition for a strong United Nations


«30 Rights, 30 Ads» spilles på storskjerm i et digert kjøpesenter i Moskva.

«Med deres bemerkelses­verdige læringsverktøyer – inkludert videoen som skildrer alle de 30 artiklene i Verdenserklæringen og de medfølgende undervisningsmaterialene om menneskerettighetene – og med deres utfordrende elevoppgaver lagd til å sette ungdom i lederroller i lokalsamfunnet sitt, er Youth for Human Rights International og dens Liberia-avdeling viktige talerør i prosessen med å undervise i menneskerettigheter i Liberia.» – Visepresident, Republikken Liberia

Fordi «30 Rights, 30 Ads» er en meningsfull og lett tilgjengelig presentasjon som øker forståelsen, blir infofilmene benyttet i et mangfold av sammenhenger i mange land.

30
RIGHTS

30
ADS
TIL
ALLMENNHETEN

I Sør-Afrika sendes de på nasjonalt fjernsyn. Frivillige fra Youth for Human Rights viser dem til tusener av studenter på seminarer. Byen Johannesburg har gått sammen med Youth for Human Rights om å bruke disse og andre materialer til å øke de unges bevissthet om menneskerettigheter med.

I Ecuador har den lokalavdelingen til Youth for Human Rights fått vist infofilmene til 4,5 millioner TV-seere, mens de samtidig leverte seminarer til tusener av lærere og studenter. Så effektiv var denne nasjonale kampanjen med å heve bevisstheten, at Ecuadors departement for kulturarv offisielt adopterte Youth for Human Rights-programmet.

I Russland har «30 Rights, 30 Ads» blitt vist til 10 millioner besøkende i kjøpesentre, Moskvas lufthavner, Sankt Petersburgs handelssentre, kinoer og på jernbanestasjoner. Presidenten for Russlands interregionale sammenslutning av ombudsmenn, ansvarlige for å beskytte borgerne mot overgrep fra regjeringsmakten, tok på samme vis offisielt i bruk programmet til å trene menneskerettighets-kommissærer med.