ARBEIDSFELLER OG LEDERE
STØTTER PROGRAMMET

Å nå et punkt hvor menneskerettighetene er innført overalt, krever omfattende undervisning om dem.

For å kunne greie det har Scientologykirker og deres medlemmer i mer enn 40 år satt i gang og bekostet programmer som effektivt hever folks bevissthet om menneskerettigheter og underviser unge og voksne om dem.

Med det for øye blir Youth for Human Rights sine offentlige informasjonsfilmer og undervisningsfilmen Historien om menneskerettighetene i et typisk år vist på mange hundre TV-stasjoner i dusinvis av land, mens det har blitt dannet kompaniskap om å fremme menneskerettigheter med nesten 1000 organisasjoner og myndighetsorganer i 80 land.

Gjennom disse kompaniskapene har organisasjoner for menneskerettigheter og myndigheter fått støtte til arbeidet sitt med å løfte lokalsamfunn og hele regioner.

Videre har mer enn
500 000
elever nå blitt gitt makten som ligger i å ha blitt lært menneskerettigheter,
og over
12 000
skoler verden over har implementert læreplanene til Youth for Human Rights og Gjør menneskerettighetene til virkelighet, alt stilt gratis til rådighet for lærere gjennom støtten fra Scientologykirken.

Hundrevis av organisasjoner og regjeringer har alliert seg med United for Human Rights og Youth for Human Rights, og hjelper med å utdanne mange titalls millioner i 190 land. Det følgende er eksempler fra noen av dem som har erfart resultatene.

OFFENTLIGE STYRESMAKTER

Det dere har gjort for å fremme internasjonale menneskerettigheter, er uten sidestykke. Det har vært gjort forsøk fra andre personer og organisasjoner på å skape og gjennomføre visse ting for menneskerettigheter internasjonalt, men jeg mener at Kirkens internasjonale menneskerettighetsprogram har nådd et nivå som ingen andre har nådd. – Political Director, Labour Council, USA

Ved å få budskapet inn i skolene får vi satt i gang en hel generasjon som senere vil treffe langsiktige beslutninger om hva som skal skje med menneske­rettighetene fra nå av og inn i det 22. eller 23. århundret. – Representant for delstaten Florida, USA

Menneskerettigheter er ikke noe abstrakt. Det er noe veldig virkelig som skjer hver eneste dag, som vi er nødt til å forsvare og utvikle og gi videre. Så de hverdagens situasjoner som vi ser i de offentlige filmene, er nøyaktig måten å kommunisere menneskerettigheter på. – Sekretær, Nasjonalregjeringen, Filippinene

Iverksetting av policyer som den øverste ledelsen har etablert, krever forebyggende programmer i den nasjonale hæren. For å styrke sivilbefolkningens og det internasjonale samfunnets deltakelse i disse programmene, har bataljonen vår i den nasjonale hæren valgt å bruke programmet til Youth for Human Rights. Programmet har en enkel tilnærming til problemet, og de audiovisuelle hjelpemidlene er svært godt egnet for seminarer og til opplæring av våre militære styrker i menneskerettigheter. – Sersjant, Bataljonsrådgiver i Colombia

Det er det mest effektive verktøyet til fremming av menneskerettigheter som jeg har sett. – Medlem av den lovgivende forsamlingen, New South Wales, Australia

Jeg har sett kampanjen deres for menneskerettigheter. Selv har jeg arbeidet for menneskerettigheter i forskjellige deler av verden i de siste 20 årene. Jeg har ikke sett noen andre arbeide for å utdanne alle folk i rettighetene sine slik dere gjør. – Politiker, Sverige

PEDAGOGER

Jeg har mottatt materialet om menneskerettigheter og har innlemmet det i læreplanen til femte klasse om menneskerettigheter. Jeg var virkelig imponert over alt materialet, og jeg sier mange takk. Dette materialet er bedre enn det vi pleide å undervise med, og har gjort menneskerettighetene til virkelighet. – Skolelærer, USA

Elevene var veldig interesserte. Siden de har sett og lært seg sine 30 rettigheter, har de spurt meg ut om hendelser rundt om i verden som har forbindelse med menneske­rettighetene. Elevene har vist respekt og medfølelse, og DVD-en har vært en enorm innlæringsopplevelse. – Lærer, Canada

Denne DVD-en fra Youth for Human Rights er svært nyttig. Den er et ekstremt tiltalende og effektivt undervisningsverktøy. Jeg har brukt det ved flere anledninger på skolen min. I ca. 180 av mine timer har jeg benyttet den som en del av undervisningen i livsferdigheter. Jeg bruker det i utdannelsen av korpset mitt av frivillige fra 8. 9. 10. og 12. klasse, som inngår i Lær å gi service-prosjektet mitt, hvor noen jenter har påtatt seg å undervise ca. 150 barn fra slumkvarterer i lokalområdet. – Lærer, West Bengal, India

Som et direkte resultat av kurset, tilleggsvideoer og undervisningsmaterialet, ledet studentene mine en lokal kampanje om undervisning i menneskerettigheter, og de har vært i stand til å hjelpe en annen allmennyttig organisasjon med å yte støtte til menneskerettigheter for funksjonshemmede personer. Som frivillig for United States Peace Corps var jeg ikke i stand til å finne et bedre program i de tre årene jeg underviste i Aserbajdsjan. Programmet ble brukt til å undervise 150 unge på videregående og universitetsnivå og til å motivere dem til å være mer aktive innen menneskerettighetene. – Pedagog, Aserbajdsjan

Jeg underviser i samfunnsfag på en alternativ skole for unge i faresonen. Første modul handler om menneskerettigheter. Dette året blandet jeg inn læreplanen fra dere som en del av undervisningen min, og det gjorde en enorm forskjell. Jeg pleide å vise dem noen offentlige informasjonsfilmer som ble produsert for omkring 15 år siden. Elevene kunne knapt sette noe i sammenheng med bildene. De nye videoene dere produserte, ble ikke bare sett én gang, men mange ganger – på elevenes oppfordringer! Programmet var ikke bare nyttig, det kvikket opp klasserommet, stimulerte til diskusjoner og tenkning på et høyere nivå. – Skolelærer, USA

MENNESKERETTIGHETSLEDERE

Blant de religiøse organisasjonene og gruppene i verden, tror jeg ikke det er noen som har gjort så mye som Scientologykirken med hensyn til å vise hva De forente Nasjoners menneskerettighetserklæring egentlig går ut på. – Dekan ved University of Texas, USA

Det som kjennetegner Scientologykirkens store bedrift, er erkjennelsen av at det er en menneskerett å strebe etter frihet og lykke, og at vi må respektere alle verdenssamfunnets borgere. – Rådgiver, Roosevelt Institute, USA

Denne kampanjen er for alle. Det er ikke et enkelt synspunkt som dominerer hele kampanjen. Den er lagd for hele menneskeheten. – Kommissær ved Kommisjonen for like muligheter, Italia

IKKE NOE PROGRAM I VERDEN HAR SÅ STOR INNVIRKNING SOM KIRKENS PROGRAM FOR MENNESKE­RETTIGHETER.

Ikke noe program i verden har så stor innvirkning som Kirkens program for menneske­rettigheter. Og de av oss som tilhører andre religiøse organisasjoner, uansett hva disse trosretninger er, kan stå sammen med Kirken, kan stå sammen med scientologer, og si: «La oss forandre verden.» – Rektor og grunnlegger ved Public Policy Institute, USA

Denne kampanjen setter enkeltpersoner i stand til å bruke disse rettighetene i sin samfunnsgruppe, slik at de vet hva de kan forvente seg av andre folk og av samfunnet sitt. – De forente nasjoners rådgiver i menneskerettighets­spørsmål, Guyana

Denne kampanjen gir en stemme til de folkene som kan klage, men de stemmene blir ikke hørt. Så det er hva kampanjen fra Youth for Human Rights gjør – den gir en stemme til de stemmeløse. – Emmy-vinnende journalist, USA

Ingen annen religion tar ansvar så klart til fordel for menneske­rettigheter som Scientology. Publikasjonene og kampanjene deres står for en av de beste og mest oppriktige bestrebelsene for menneskerettigheter. – President, menneskerettighets­forbund, Spania