BEKJEMPER STOFFMISBRUK
SANNHETEN OM STOFF

Som et globalt problem, krever stoffmisbruk en global løsning.

Som svar på det sponser Scientologykirken og scientologer Sannheten om stoff-programmet, en av verdens største ikke-statlige initiativ om utdanning om og forebygging av stoff. For å gjøre det populært å føre en stoffri tilværelse, distribueres det av den allmennyttige Stiftelsen for en stoffri verden, et vidt spektrum av informasjonsmettede undervisningsmaterialer med stor gjennomslags­kraft, i millioner av eksemplarer til skoler, grupper og offentlige institusjoner over hele verden. Sannheten om stoff-programmet, som trekker på 25 års erfaringer med forebygging av narkotikabruk, har arbeidet målrettet med hvordan de mest effektivt bør kommunisere realiteten om stoffmisbruk til de unge, både til den enkelte og til grupper.

Fordi unge folk som blir presentert for de usminkede fakta om hva stoff kan gjøre, er langt mer tilbøyelige til å avvise dem av egen vilje, er det stor etterspørsel etter Sannheten om stoff som et pedagogisk redskap i skoler, blant politiet og grupper i lokalsamfunnet. Det har blitt distribuert over 62 millioner informative brosjyrer, og offentlige informasjonsfilmer har nådd ut til over 260 millioner seere i 123 land.

LOVVERK OG OPPLÆRING

FINNER EN BALANSE

En avdeling for etterforskning av kriminalsaker valgte Sannheten om stoff-programmet fordi det er så effektivt til å undervise unge om de skadelige virkningene av narkotika.

I hele De forente stater, både i storbyer og i små lokalsamfunn, anerkjennes effektiviteten av Sannheten om stoff-programmet av politi og rettsvesen på alle nivåer, som en del av løsningen på stoff og kriminalitet.

I 2011 skrev sheriffen for Los Angeles County, som er det største politidistriktet i USA: «Undervisning i Sannheten om stoff som [Scientology] Kirken støtter, betyr alt for sikkerheten på skolene våre og i våre nabolag. På verdensbasis er det enormt vellykket, og det er særlig behov for det. Det er grunnen til at vi utdannet et korps av våre egne fullmektige til å bruke dette uforlignelige programmet. Jeg takker dere for alt dere gjør med å hjelpe meg med å gjøre jobben min – fordi i dag er kriminaliteten i Los Angeles den laveste på 40 år.»

På samme måte er programmet et viktig ledd i politiets innsats med opplysning om stoff i hele New York City, der en politibetjent skrev at Stiftelsen for en stoffri verden «yter en fantastisk service ved å veilede barn slik at de avstår fra bruken av stoff». En annen skrev at stiftelsen «yter en kolossal service til alle lokalsamfunn i hele New York City, og vi ser frem til et fortsatt samarbeid med å opplyse våre barn om farene ved stoff».

En annen politiembetsmann, som er kjent med programmets effektivitet, er ressursoffiser for skoler på politistasjonen i Ocala, Florida. Han arbeider med high school-elever, og han uttalte: «Enhver forelder som har et problem med at barna deres blir innblandet i noe med stoff, kan komme til meg, og jeg vil få dem med i programmet.»

En offiser i Ocala-politiets avdeling for etterforskning av kriminalsaker beskrev programmet som «fantastisk», og tilbakemeldingene fra det som «enormt positive».

Et viktig element i Stiftelsen for en stoffri verdens arbeid er å kontinuerlig tilby nye og oppdaterte materialer til brukerne av Sannheten om stoff-programmet. For eksempel gjør Stiftelsen tilgjengelig materialer som behandler spørsmålet om nye og tungt misbrukte syntetiske stoff. Den samarbeider med De forente staters narkotikabekjempelsesmyndighet (DEA) om å gjøre opplysningene tilgjengelige, slik som gjennom et forum som ble holdt i den internasjonale Scientologykirkens kontor for nasjonale anliggender i Washington D.C. En spesialagent fra avdelingen for syntetiske stoff og kjemikalier i DEA orienterte spesialister om forebygging av stoffmisbruk og rehabilitering, fra en omfattende rekke med private og statlige organisasjoner, om politiets holdning til disse stoffene, og representanter for Stoffri verden snakket om utdannings-aspektet.

800
POLITI-,
regjerings-
OG
SAMFUNNS-
PARTNERE
ELLER -ALLIANSER

«Materialene ble introdusert til en av våre lokale skoler, der over 100 elever og lærere deltok i Sannheten om stoff-programmet. Programmets materialer og DVD-en hadde en slik forbløffende virkning på deltakerne at de ba om å få mer tid til å se programmet. Opplevelsen hadde en så kraftig virkning at politiet, av de lokale skolene i området, ble invitert til å komme og levere Stoffri verden-programmet.» – Politiavdeling, Texas, USA

«Jeg har brukt Sannheten om stoff sitt undervisningsmateriale på en videregående skole i indre bydel av Birmingham. Jeg har holdt mange foredrag om stoff til et bredt utvalg av folk i forskjellige utdanningsinstitusjoner, men jeg har aldri hatt et så informativt produkt.» – Politiavdeling, Birmingham, Storbritannia

«Ved å dele sin viten og ekspertise med oss har Foundation for a Drug-Free World spilt en betydelig rolle for DEAs suksess med sitt program om å redusere etterspørselen etter stoff i samfunnet.» – Spesialagent, DEA, USA

«Vi har kjempet med et narkotikaproblem i noen år i disse lokalsamfunnene, og disse heftene vil bringe oss et stort skritt i retning av å øke bevisstheten om stoff og deres virkning på folk, og da spesielt de unge.» – Politiavdeling, Johannesburg, Sør-Afrika

400

SIKRE LOKALSAMFUNN

HJELPER POLITIET OVERALT I VERDEN

«Som patruljerende politibetjent vet du hva som er drivkraften i forbrytelser», sa en politiinspektør. Ved å beskrive stoff som fellesnevneren for de fleste forbrytelsene, avspeilet han holdningen til politistyrker verden over, som ofte føler at de kjemper en krig mot stoffene som det er umulig å vinne.

En utbredt forståelse om årsakssammenhengen mellom stoff og kriminalitet har bragt politiorganer i hundrevis til Stiftelsen for en stoffri verden og dens Sannheten om stoff-program.

Ressursoffiser for skoler og andre som er engasjerte i opplysning om stoff, opplever at materialene passer til deres behov – de er omfattende, lette å administrere, interessante for unge og voksne og lett tilgjengelige. Og de virker. Den mest vanlige reaksjonen er at de unge tar dem til seg, og de liker godt deres direkte og likefremme måte å henvende seg til de unge på, med de unge som snakker til de unge. En politibetjent som bruker programmet, skrev at materialene skaper en «fornuftig holdning» til stoff, uten å moralisere.

«... hjulpet oss kolossalt med å gjøre seminarene vi leverer til skolene i Mexico City om forebygging av stoffmisbruk, profesjonelle.»

«Med dette brevet vil jeg gjerne uttrykke min store takknemlighet for Sannheten om stoff-kurset som medlemmer av våre koordineringsprogrammer for sikkerhet på skoler deltok i. Det har hjulpet oss kolossalt med å gjøre seminarene vi leverer til skolene i Mexico City om forebygging av stoffmisbruk, profesjonelle. Jeg vil også gjerne takke dere for materialene dere har forsynt oss med, som er til gagn for mennesker vi når gjennom disse seminarene.» – Underdirektør i avdeling for skolesikkerhet, Departementet for offentlig sikkerhet, Mexico City