INTRODUKSJON

STØTTER GLOBALE PROGRAMMER OM Å GJENOPPRETTE
ÆRE OG SELVRESPEKT

Sett fra nesten ethvert perspektiv lider dagens verden av en moralsk og etisk krise av enorme proporsjoner. Under samfunnets tiltagende kriminalitet og stoffmisbruk, virksomheters grådighet, politisk embetsmisbruk og internasjonale konflikter, ligger den egentlige årsaken; uærlighet og umoral.

HELT OG HOLDENT IKKE-RELIGIØS er VEIEN TIL LYKKE BÅDE UNIK og INNFLYTELSESRIK i HENDENE ENKELTPERSONER og NASJONER.

Veien til lykke: En veiledning til en bedre tilværelse basert på sunn fornuft, av forfatter, humanist og grunnlegger av Scientology L. Ron Hubbard, retter den seg mot disse problemene og gir en vei som kan følges av hvem som helst med hvilken som helst bakgrunn, kultur eller overbevisning for å skaffe seg et lykkeligere, mer fremgangsrikt og mer tilfredsstillende liv.

Fullstendig ikke-religiøs som den er, er Veien til lykke både unik og innflytelsesrik, både i hendene på enkeltpersoner eller nasjoner. Distribuert i samfunn hjemsøkt av vold, bander og rasisme, har den brakt ro. Delt ut i områder herjet av sivile stridigheter, har den brakt fred. Tatt i bruk i tusenvis av fengsler, har dens budskap gjenopprettet selvrespekt blant de mest forherdede kriminelle, ledet dem inn på stien til å bli nyttige og ytende samfunnsmedlemmer.

Enormt populær siden dens første utgivelse i 1981, har mer enn 100 millioner eksemplarer blitt distribuert i 205 land og territorier og gitt alle et moralsk kompass å leve etter.

Gitt av en venn eller kollega til en annen, fyller Veien til lykke et moralsk tomrom i dette stadig mer umoralske samfunnet.

Kirken og dens medlemmer er glade over å kunne dele det verktøyet til å leve et lykkeligere liv som er å finne i Veien til lykke, med alle som deler målet om en bedre verden.

STANSER FORFALLET I
MORALSKE STANDARDER

I dag står vi alle overfor et utbredt bevis på en moralsk krise som blir verre og verre.

Intoleranse – rasistiske og etniske hat-ugjerninger, inkludert folkemord, tar overhånd, med religiøse, etniske eller kulturelle forskjeller til å gi næring til de fleste konflikter.

mer

REPARERER SAMFUNNETS
MORALSTRUKTUR

The Way to Happiness Foundation (Veien til lykke-stiftelsen) har siden 2003 hatt sitt internasjonale hovedkvarter i Glendale, California – en ervervelse gjort mulig gjennom støtten fra scientologer.

Stiftelsens hovedkvarter gir et møtested der pedagoger, virksomhetsledere, medlemmer av lovgivende forsamlinger og dignitarer planlegger implementeringen av Veien til lykke-programmer.

mer

UNDERVISNINGSVERKTØY TIL
Å LEVE LYKKELIGERE LIV MED

Effektive verktøyer for pedagoger og andre til å undervise i moral med, som gjør bruk av forskriftene i Veien til lykke, har blitt utviklet gjennom tre årtier med erfaring.

Offentlige informasjonsfilmer sprer budskapet vidt og bredt, og boken-på-film blir allment benyttet av lærere, professorer, virksomhetsledere, lovens håndhevere, samfunnsledere, leger, advokater, ansatte i kriminalomsorgen og geistlige ...

mer

BUDSKAP GJENNOM
MANGE MEDIER NÅR MILLIONER

De offentlige informasjonsfilmene om Veien til lykke som er produsert av Scientologykirken, en kort videofilm for hver av de 21 forskriftene i boken, når millioner globalt sett.

Videoene gir et bilde av essensen i hver forskrift, illustrerer dem på dramatisk vis slik at de kan bli forstått av alle.

mer

VEIEN TIL LYKKE
BOK-PÅ-FILM

Veien til lykke bok-på-film bruker den uforkortede og komplette teksten, nøyaktig som skrevet av L. Ron Hubbard. Den følger den trykte boken, kapittel for kapittel, forskrift for forskrift. De sammenvevde fortellingene med en felles rollebesetning illustrerer hver forskrift boken inneholder.

mer

INTERAKTIVT NETTSTED MED ONLINE
UNDERVISNINGS-HJELPEMIDLER

For å gjøre Veien til lykke universelt tilgjengelig legger Way to Happiness Foundation frem alle kampanjeelementene online på et interaktivt nettsted, der besøkende kan lese heftet og se alle infofilmene, så vel som utdrag fra boken-på-film.

mer

SPRER DET GLOBALE BUDSKAPET
OM VEIEN TIL LYKKE

Det internasjonale nettverket av frivillige og bidragsytere som støtter Veien til lykke, omfatter nå 186 land.

I mange byer har Veien til lykke-frivillige implementert forskriften «Vern om og forbedre omgivelsene dine» ved å organisere opprydningsinnsats om å fjerne flasker, bokser og søppel fra nabolaget sitt.

mer

BRINGER LØSNINGER
TIL MILLIONENE

Disseminerings- og distribusjonssenteret til Church of Scientology International i Los Angeles, California, produserer millioner av eksemplarer av Veien til lykke-heftet, -DVD-en og -publikasjoner, som står sentralt i Veien til lykke-programmet.

mer

RESULTATER FRA IMPLEMENTERING
AV PROGRAMMET

Effektiviteten i Veien til lykke og innvirkningen fra dens aktiviteter er grunnen til at Veien til lykke-programmet avtvinger respekt og støtte fra lærere, treningsinstruktører, skolerådgivere, politibetjenter, samfunnsledere, offentlige embetsmenn, studenter og foreldre over hele verden.

mer