INTRODUKSJON

SKAFFER VERKTØYER FOR LESE- OG SKRIVEFERDIGHETER OG
LÆRING TIL MILLIONER

Applied Scholastics International er et allmennyttig ikke-religiøst selskap som tar direkte for seg problemet med de manglende leseferdighetene ved å gjøre L. Ron Hubbards oppdagelser i feltet utdannelse og leseferdighet generelt tilgjengelige.

Hubbard var klar over de dyptgående virkningene senkede utdanningsstandarder og leseferdighetsnivåer har på samfunn; idet han observerte at analfabetene og de funksjonelle analfabetene, nektet arbeid og mulighet som de er, ofte faller som offer for kriminalitet, umoral eller stoff. Følgelig gav han seg i kast med en gransking av emnet studium og isolerte de eksakte årsakene som bestemmer suksess eller fiasko innen en hvilken som helst aktivitet eller studering.

APPLIED SCHOLASTICS går direkte løs på PROBLEMET ANALFABETISME ved å gjøre L. RON HUBBARDS GJENNOMBRUDD INNEN UTDANNELSE generelt tilgjengelig.

Så fundamentale var oppdagelsene hans innen feltet utdannelse, at han tillot dem offentliggjort for allment bruk.

I mer enn fire årtier har Applied Scholastics vært engasjert i å gjøre disse løsningene for læring og leseferdighet tilgjengelige internasjonalt.

Applied Scholastics er en uavhengig ikke-sekterisk organisasjon støttet av Scientologykirken og scientologer som brenner for å heve utdanningsstandarder verden over. Applied Scholastics er klar over at verden en dag vil ligge i hendene på dagens barn, og at hvor godt de er utstyrt til å føre samfunnet vårt videre, avhenger av hvor godt de er utdannet.

Oppgaven til Applied Scholastics er å sørge for kvalitetsutdannelse for dagens studenter for å sikre en lysere fremtid for alle.

SETTER EN STOPPER FOR FORFALLET
INNEN UTDANNELSE

Nesten halvparten av alle voksne amerikanerne – 60 millioner av dem – er funksjonelt sett analfabeter. Åtte millioner elever har blitt stemplet med «lærevansker» og altfor ofte er «håndteringen» reseptbelagt medisin som botemidlet, ikke de tre ferdighetene: lesing, skriving og regning.

Amerikas forente staters departement for undervisning meddeler at hvert år er det en av tre elever på High School (tilsvarer omtrent vår Videregående) – mer enn 1,2 millioner – som hopper av studiet.

mer

APPLIED SCHOLASTICS SITT GLOBALE SENTER FOR
STUDIETEKNOLOGI

Så tidlig som på 1950-tallet ble L. Ron Hubbard klar over svakhetene i utdannelsessystemet. Som svar på denne krisen begynte han å utvikle en faktisk «teknologi» for læring som man kan mestre et hvilket som helst emne med. Disse gjennombruddene innen utdannelse er samlet kjent som Studieteknologi. De gir studenter i alle aldre og utdannelsestrinn en manglende ingrediens i mye av moderne utdannelse – kunnskapen om hvordan man lærer.

mer

SKOLER KNYTTET TIL
APPLIED SCHOLASTICS

Applied Scholastics International arbeider sammen med hundrevis av tilknyttede skoler og utdanningsprogrammer over hele verden med å forsyne verden med de effektive lærings­verktøyene L. Ron Hubbard har utviklet.

Delphi-programmet er en privatskolemodell med flaggskipet, Delphian School i Sheridan, Oregon i USA, og seks andre skoler i større urbane sentre rundt i De forente stater.

mer

FRA UNDER MIDDELS TIL EN SOM LYKKES GJENNOM
VEILEDNINGS­PROGRAMMER

I tillegg til en mengde med veilednings­grupper med basis i lokalsamfunn over hele verden, er det i 12 amerikanske delstater Applied Scholastics Studieteknologisentre og -veiledere som underviser etter skoletid under Supplemental Education Services-programmet (Program for supplerende utdannelse, SES). I løpet av bare ett år leverte Applied Scholastics sine SES-veiledere over 8500 timer på 50 skoler fordelt på 36 skoledistrikter, og programmets omfang har vokst jevnt siden starten.

mer

GRASROTBEVEGELSE SETTER I GANG FORBEDRINGER
WORLD LITERACY CRUSADE

World Literacy Crusade (WLC) er en grasrotbevegelse for lese- og skriveferdigheter grunnlagt av en prest fra indre bydel, som en reaksjon på de sivile urolighetene i Los Angeles som rystet byen i 1992.

Presten så sammenhengen mellom analfabetisme, narkotika og kriminalitet og utfordret lokale ledere, foreldre, ungdom og lærere til å gjøre noe med tilstandene i sitt nabolag.

mer

FREMMER LESE- OG SKRIVEFERDIGHET SAMT UTDANNELSE
PÅ HELE PLANETEN

Applied Scholastics sitt nettverk av lærere, veiledningssentre og skoler rekker ut for å forbedre lese- og skrive ferdighetene og utdannelse, ikke bare i sitt eget område, men langt videre. Grupper med lærere bringer Studieteknologien – gjennom seminarer, arbeidsverksteder og omfattende programmer – til befolkninger som ikke har fått nok tilstrekkelig av samfunnets nødvendige tjenester.

mer

RESULTATER FRA IMPLEMENTERING
AV PROGRAMMET

Behovet for å sette seg inn i ting slutter ikke med formell utdannelse. Alle i arbeidsstyrken, enten på golvet i fabrikken eller på direktørens kontor, må ha evnen til å ta til seg, holde på og deretter gjøre bruk av viktig informasjon. Suksess i livet står og faller med det.

Applied Scholastics gjør det mulig for alle å skaffe seg denne ferdigheten.

mer