CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
GJENOPPRETTER MENNESKERETTIGHETER

Som en del av sin religiøse kodeks lover scientologer «Å avsløre og hjelpe til med å avskaffe enhver form for fysisk skadelig praksis i området mental helse», og derved skape en atmosfære av sikkerhet og trygghet for mental helbredelse.

I overensstemmelse med det stiftet scientologer i 1969 Citizens Commission on Human Rights (CCHR), en «vakthund-gruppe» som undersøker og eksponerer psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene. I dag er CCHR en verdensomspennende kraft som jobber aktivt med å fjerne brutal behandling, kriminelle praksiser og krenkelse av menneskerettighetene innen feltet mental helse. Den har vært ansvarlig for å bidra til vedtak av mer enn 150 lover om beskyttelse av enkeltpersoner mot misbruk eller tvangspraksiser innen mental helse.