AUDITØRENS KODEKS

Auditøren etterlever et regelsett for oppførsel overfor sin preclear. Regelsettet kalles «Auditørens Kodeks». Dette er en læresetning som skal følges nøye for å sikre at preclear oppnår det størst mulige åndelige utbyttet av auditeringen. Auditørens kodeks er utviklet over mange års observasjon. Det er den etiske kodeksen som styrer en auditørs handlinger.

For å overholde Auditørens kodeks, lover for eksempel auditøren aldri å bruke hemmelighetene som en preclear har røpet under en auditeringssession. Slik tradisjonen tilsier, er all kommunikasjon mellom en prest og hans menighetsmedlemmer fortrolig og fritatt for opplysningsplikt, og slik er det også med auditering. De fortrolige opplysningene som under tillit er gitt under en auditeringssession, betraktes som ukrenkelige av Kirken og blir aldri røpet.

Auditeringen er utbytterik bare når auditøren oppfører seg i overensstemmelse med denne kodeksen. En auditør forteller aldri preclearen hva preclearen bør mene om seg selv, og han kommer heller ikke med sin mening om det som auditeres. Et av auditeringens mål er å gjenopprette preclearens sikkerhet vedrørende sine egne synspunkter. Hvis man begynner å evaluere på preclearens vegne, fører det bare til at man hindres i å nå dette målet. Således forbyr kodeksen slik evaluering.

Egenskapene som innprentes av Auditørens Kodeks er i bunn og grunn dem som anses for å være de beste i folk. En auditør utviser vennlighet, affinitet, tålmodighet og andre dyder overfor sin preclear, for å hjelpe ham eller henne med å konfrontere områder med opprørthet eller vanskeligheter.