E-METERET

Auditeringen fremmes ved bruken av et religiøst instrument som hjelper auditøren og preclearen med å lokalisere områder med åndelig bekymring eller lidelse.

Dette instrumentet kalles et elektropsykometer, eller E-meter. ( Elektro-psyko-meter fra «elektrometer», et kalibrert apparat som brukes til å måle ekstremt lave spenninger, og «psyke», menneskets sjel, ånd eller sinn). E-meteret måler den mentale tilstanden eller tilstandsendringen hos en person, og er dermed til stor hjelp for auditøren i bestrebelsene med å hjelpe preclearen til å lokalisere de områdene som skal håndteres. Det reaktive sinnets skjulte natur nødvendiggjør bruken av et apparat som er i stand til å registrere virkningen av det – en funksjon E-meteret utfører veldig nøyaktig.