DE ÅTTE DYNAMIKKENE

Fordi grunnelementene som Scientology hviler på omfatter alle aspekter av livet, kan visse sentrale prinsipper anvendes vidt til å forbedre enhver tilstand. Scientologer bruker disse prinsippene i dagliglivet, og bruken av dem alene utgjør ofte forskjellen mellom suksess og fiasko. Videre gir prinsippene mye større klarhet i ting som så ofte forvirrer og villeder.

Tenk for eksempel om man kunne dele opp livet korrekt i separate avsnitt, slik at dets mange aktiviteter, som ofte forekommer forvirrende og uklare, plutselig kunne få en ny klarhet? Kunne du forestille deg at alle aktivitetene i ens varierte liv ikke alene kunne forstås for det de virkelig er, men også var i harmoni med alle andre aktiviteter?

Dette er mulig i Scientology ved å beskrive de åtte dynamikkene.

Den grunnleggende befalingen «Overlev!» som adlydes av alt liv, kan deles opp i åtte områder slik at hvert aspekt av livet lettere kan bli undersøkt og forstått. Disse åtte områdene kalles de åtte dynamikkene (dynamikk betyr trang, drivkraft eller impuls).

L. Ron Hubbard hadde i Dianetikk iakttatt og beskrevet de første fire av disse dynamikkene. Da hans forskning førte ham inn på området Scientology, kunne han utdype beskrivelsen av de første fire og beskrive de resterende fire dynamikkene.

Gjennom Scientology blir man klar over at ens liv og innflytelse rekker langt utover en selv. Man blir også klar over nødvendigheten av å delta i langt videre forstand. Ved å forstå hver av disse dynamikkene og deres innbyrdes forhold, blir man nettopp i stand til å gjøre dette, og dermed øke overlevelsen på alle disse dynamikkene.

Ved bare å skissere disse dynamikkene, bringes det klarhet og orden inn i tilværelsen. Man kan iaktta disse dynamikkene i sitt eget liv og merke seg hvilke som trenger en forbedring, og med Scientology få brakt disse faktorene i bedre harmoni.

Den Første dynamikken er EN SELV.

Dette er trangen mot å overleve som et individ, å være et individ. Den omfatter ens egen kropp og ens eget sinn. Det er trangen etter å nå det høyeste overlevelsesnivået for seg selv i lengst mulig tid. Denne dynamikken omfatter individet pluss ens umiddelbare eiendeler. Den omfatter ikke andre mennesker. Det er trangen til å overleve som seg selv. Her har vi individualitet uttrykt til fulle.

Den Andre dynamikken er KREATIVITET.

Kreativitet er å skape ting til fremtiden og den andre dynamikken omfatter enhver form for kreativitet. Den andre dynamikken omfatter familieenheten og oppfostringen av barn, så vel som alt annet som kan kategoriseres som en familieaktivitet. Det inkluderer for øvrig også sex som en mekanisme til å sikre fremtidig overlevelse.

Den Tredje dynamikken er GRUPPENS OVERLEVELSE.

Dette er trangen til å overleve gjennom en gruppe av individer eller som en gruppe. Det dreier seg om gruppens overlevelse, hvor gruppen har en tendens til å anta eget liv og eksistens. En gruppe kan være et lokalsamfunn, venner, et firma, en klubb, en kommune, et land, en rase eller kort sagt enhver gruppe. Gruppens størrelse spiller ingen rolle – den søker å overleve som gruppe.

Den Fjerde dynamikken er ARTEN.

Menneskets fjerde dynamikk er mennesket som art. Det er driften mot overlevelse gjennom hele menneskeheten og som hele menneskeheten. Mens nordmenn som nasjon ville betrakte nordmenn som en tredjedynamikk, vil alle verdens nasjonaliteter under ett betraktes som den fjerde dynamikken. Alle menn og kvinner søker, fordi de er menn og kvinner, å overleve som menn og kvinner og for menn og kvinner.

Den Femte dynamikken er LIVSFORMER.

Dette er trangen til å overleve som livsformer og ved hjelp av livsformer, slik som dyr, fugler, insekter, fisk og planter. Den omfatter alt levende, både dyr og planter; alt som direkte og innerst inne er motivert av liv. Dette er trangen mot å overleve for en hvilken som helst livsform. Det er interessen for liv som sådan.

Den Sjette dynamikken er det FYSISKE UNIVERSET.

Det fysiske universet har fire bestanddeler. Disse er materie, energi, rom og tid. Den sjette dynamikken er trangen til å overleve gjennom det fysiske universet, ved hjelp av det fysiske universet og hver av dets bestanddeler.

Den Sjuende dynamikken er den ÅNDELIGE DYNAMIKKEN.

Det er trangen mot å overleve som åndelige vesener eller tilskyndelsen til å overleve for livet selv. Alt som er åndelig, med eller uten identitet, ville falle inn under overskriften Sjuendedynamikken. Den omfatter ens beingness, evnen til å skape, evnen til å være årsak til overlevelse eller til å overleve, evnen til å ødelegge eller til å late som om man er ødelagt. En underrubrikk av denne dynamikken er ideer og begreper, og ønsket om å overleve gjennom disse. Den sjuende dynamikken er livskilden. Denne er atskilt fra det fysiske universet, og er kilden til livet selv. På den måten finnes det en anstrengelse til at livskilden skal overleve.

Den Åttende dynamikken er trangen i retning av eksistens som uendelighet.

Den åttende dynamikken blir også vanligvis kalt Gud, Det høyeste vesen eller Skaperen, men den er korrekt definert som uendelighet. Den omfatter faktisk altet av alt. Dette er ifølge L. Ron Hubbard grunnen til at: «Først når den sjuende dynamikken er nådd i sin helhet, vil man oppdage den sanne åttende dynamikken.»