BETYDNINGEN AV KOMMUNIKASJON

Det er et faktum at kommunikasjon er en av Scientologys mest fundamentale doktriner og grunnlaget for Scientologys sentrale religiøse handlinger: auditering og trening. En vesentlig del av Scientology-tekstene er viet forståelse og anvendelse av kommunikasjon, blant annet bøker, båndforedrag og undervisningsfilmer. En Scientology-auditør studerer kommunikasjon og utøver kommunikasjonsteknikker på mange stadier under treningen, og han arbeider hele tiden mot en nøyaktig bruk av dens formel.

Auditering kan bare foregå når kommunikasjonsformelen anvendes. En person som deltar i auditering (en preclear i Scientologi), må rette oppmerksomheten mot de dypeste avkrokene av det reaktive sinnet sitt for å konfrontere glemte, gamle hendelser, blant annet tidligere liv, for å finne svarene på auditerings-spørsmålene, slette den skadelige energien i de mentale inntrykksbildene av disse hendelsene, og derved oppleve frigjøring fra åndelige kvaler. Preclearen er fullt bevisst under en auditeringssession og blir enda mer bevisst etter hvert som auditeringen fortsetter. Auditør og preclear arbeider sammen for å hjelpe preclear med å overvinne det reaktive sinnet. Auditering er ikke noe som blir gjort med personen, men involverer derimot hans aktive deltakelse for å øke selvdeterminismen hans. Ved kun å bruke kommunikasjon må auditøren styre preclearens oppmerksomhet (med preclearens samtykke) til tidligere tidspunkt med smerte, ubevissthet eller mis-emosjon.

Preclearen, som vet at auditøren følger den eksakte og forutsigbare kommunikasjonsformelen, føler seg tilstrekkelig sikker til å la auditøren styre oppmerksomheten og fortelle auditøren om det han finner.