VALIDERING AV RESULTATER

Auditeringsutbyttet som en person føler subjektivt, kan også vises objektivt ved testing underveis i et auditeringsforløp.

Atskillige tester anvendes for å måle preclears evner før han begynner på et auditeringsprogram, og gjør det også mulig å gi en vurdering av hvor mye auditering det kunne ta for at preclear oppnår et bestemt resultat. Når preclear testes igjen senere, kan de fremskrittene han opplever personlig vises på en graf som validerer hans fremskritt.

Disse objektive målingene av en persons forbedringer går imot vanlige forestillinger. Før Dianetikk holdt psykiatrien og psykologien hardnakket fast ved at menneskets evner og intelligens ikke kunne endres. Deres påstander har blitt motbevist i den ene undersøkelsen etter den andre, hvor personer viste dramatiske forbedringer i IQ og evner etter auditering.

En av de rutinemessige testene er Oxford Capacity Analysis (OCA) og denne testen måler ti forskjellige personlighetstrekk nøyaktig. Disse forbedres markant på grunn av den gjenoppnådde åndelige erkjennelsen som skjer gjennom auditering, og avspeiler slik også de åndelige fremskrittene hos preclearen. Preclearene sier f.eks. at de føler seg roligere, mer stabile, mer energiske og utadvendte som et direkte resultat av auditeringen, og dette bekreftes av resultatene på OCA-testen.

Psykotekniske prøver er også en pålitelig indikator for auditeringsresultatene. Forbedringene i testresultatene stemmer overens med en nedgang i tilbøyeligheten til uhell. Mange andre tester, som f.eks. måler koordineringsevne, syn, hørsel, fargeblindhet og balanse, er tilgjengelige. Også de forbedres som et resultat av auditering.

Den enkeltes framskritt varierer naturligvis, siden dette i høy grad avhenger av preclearens målbevissthet og hvor ofte man har sessioner. Derfor er det umulig å fastlegge et nøyaktig skjema for framskritt. Kirken gir ingen løfter eller garantier om hvilket utbytte personen vil få av auditering. Men Kirkens personale har sett så mange bemerkelsesverdige forbedringer hos menighetsmedlemmene, at de som en selvfølge forventer at preclearen får utbytte av auditeringen.