HVORDAN EN AUDITERINGSSESSION FOREGÅR

Auditeringen består av bestemte elementer: Preclearen, auditøren, auditerings-prosessen, kommunikasjon, Auditørens kodeks og E-meteret. Sammen retter de seg mot det reaktive sinnet og oppløser det.

Auditeringssessionen foregår på et rolig, behagelig sted hvor man ikke blir forstyrret. Som regel sitter auditøren og preclearen overfor hverandre ved et bord med et E-meter stilt opp til bruk for auditøren. Før et auditeringsprogram begynner, blir preclearen orientert om de forskjellige elementene i auditeringen så han vet hva som skal skje i sessionen. Auditøren sikrer seg også at preclearen ikke føler seg distrahert eller opphisset av noe som vil fjerne oppmerksomheten fra prosessen som vil bli brukt i sessionen.

Det brukes forskjellige typer auditering, avhengig av hva den angjeldende preclearen er opptatt av og hvilken tidligere auditering han har fått. Men selv om auditeringen henvender seg til det enkelte mennesket, og selv om alle mennesker er forskjellige, så brukes en nøye fastlagt, gradvis skala av auditeringstrinn til å oppnå personlig frihet for alle.