AUDITØREN OG PRECLEAREN

En person som er trent og kvalifisert til å levere auditering til andre, kalles en auditør. Auditør defineres som en som lytter, og kommer fra det latinske ordet audire, som betyr å høre eller lytte. En auditør er en prest eller en person under utdanning til prest i Scientologykirken.

En person som mottar auditering, kalles en preclear – fra pre- og clear, altså en person som ennå ikke er Clear. En preclear er en person som gjennom auditering finner ut mer om seg selv og livet.