HVA ER AUDITERING?

De rent filosofiske sidene ved L. Ron Hubbards arbeid er i seg selv tilstrekkelige til å heve denne sivilisasjonen til et høyere nivå, men det er utelukkende auditeringen som tilbyr en nøyaktig vei som alle mennesker kan følge til høyere bevissthetstilstander.

Målet med auditeringen er å gi tilbake beingness og evner. Det oppnås ved at man (1) hjelper personen til å bli kvitt ethvert mentalt handikap og (2) øker de individuelle evnene. Naturligvis er begge deler nødvendige hvis man skal nå sitt fulle åndelige potensial.

Auditering sletter altså de tingene som er blitt tilføyd det reaktive sinnet gjennom livets smertefulle opplevelser og tar fatt i og forbedrer personens evne til å konfrontere og håndtere de tingene som oppstår i livet.

Gjennom auditering er man i stand til å se på sin egen tilværelse og forbedre sin evne til å konfrontere det man er og hvor man er. Det er umåtelige forskjeller mellom auditeringsteknologien som er en religiøs praksis og andre former for praksis. Auditering bruker ikke hypnose, transeteknikker eller medisin. Personen som blir auditert, er fullt bevisst om alt som skjer. Auditering er nøyaktig, er inngående systematisert og har eksakte prosedyrer.