SAMMENLIGNING MED ANDRE PRAKSISER

Tidligere bestrebelser på å hjelpe mennesket gikk ut på å gjennomtvinge moral- eller atferdsregler, men uten noen kjennskap til det reaktive sinnet eller noen metode til å fjerne dets irrasjonelle påbud, ga de ingen varig forbedring.

Auditering er helt forskjellig fra disse tidligere terapiene, hvorav mange var uten egentlig virkning, og noen var direkte skadelige, som f.eks. de psykiatriske terapiene. I auditering følger man en nøyaktig planlagt rute som fører til bestemte forbedringer, og det er bare det enkelte mennesket som auditeres, som avgjør om disse har blitt oppnådd eller ei. Det er preclearen som avgjør om han har gjenvunnet en evne eller har blitt kvitt en barriere i livet – ingen andre gjør det. Auditøren fortsetter å arbeide med preclearen til vedkommende av sin egen frie vilje vet at han har nådd målet. Det er ikke auditøren eller noen som helst andre i Scientology som bestemmer at preclearen har oppnådd en forbedring. Preclearen vet det selv. Siden målet for auditering er å gjenvinne ens eget potensiale, kan ens framskritt ikke avgjøres på noen annen måte.

Auditering bygger på fellesnevnere for alt liv. Det er ingen variabler i auditering; de samme framgangsmåtene gjelder for alle caser. Bare auditering gir en person hans opprinnelige potensiale tilbake, og gjør ham i stand til å være den personen han vet han virkelig er. Bare auditering befrir en person fra det reaktive sinnets feller.