HVORFOR AUDITERING VIRKER

I en session blir preclearens analytiske sinn hjulpet av auditørens analytiske sinn til å overvinne preclearens reaktive sinn.

Preclearen er offer for det reaktive sinnet. Når det restimuleres, blir personen påvirket av dets skadelige energi. Siden det reaktive sinnet er skjult, kan ikke preclearen håndtere det alene. Tenk på de tusener av år hvor mennesket har filosofert, søkt i sitt indre og prøvd å forstå seg selv og sine motiver – uten å lykkes. Uten å ha en auditør med seg, er preclearens dynamiske kraft mindre enn den kraften som det reaktive sinnet er i stand til å utøve.

En av de viktigste grunnene til at auditering virker, er at auditørens dynamiske kraft legges til preclearens dynamiske kraft, og kombinasjonen av disse to er større enn kraften fra preclearens reaktive sinn. Når auditør og preclear arbeider sammen og anvender Hubbards presise teknologi, kan preclears reaktive sinn slettes.

Hver gang et ladet område frigjøres fra det reaktive sinnet, økes preclearens bevissthet. Denne bevissthetsøkningen fortsetter fra session til session, som preclear blir man gradvis mer bevisst om hvem man er, hva som har skjedd med en, og hva ens virkelige potensial og evner er.