SCIENTOLOGYS RELIGIØSE SEREMONIER

Scientology-prester utøver mange av de samme slags seremoniene som prester i andre religioner utøver.

Søndagssamling

Hver søndag holder kirkens prest eller andre prester en ukentlig andakt for kirkemedlemmene, som også er åpen for ikke-medlemmer. I denne andakten vil presten ta opp temaer i forbindelse med et viktig prinsipp eller en viktig praksis i Scientology, og ta for seg hvordan det kan brukes i hverdagen.

En typisk Scientology-andakt kan handle om den ideen at et menneske er et åndelig vesen, de åtte dynamikkene, Scientologys aksiomer eller kanskje Kirkens trosbekjennelse.

Disse ukentlige andaktene er viktige, i og med at de bringer nytt liv i scientologers religiøse engasjement, men de gir også et håp om en bedre tilværelse for ikke-scientologer, som alltid er velkomne til å delta.

Seremonier

Dessuten feirer Scientology-menigheter bryllup og navngivning med egne formelle seremonier, og markerer sine venners død med begravelsesseremonier.

Presten i kirken avholder ofte disse seremoniene, selv om enhver ordinert Scientology-prest også kan holde dem. Scientologer synes at Scientology-andakter, som henvender seg til ånden i overensstemmelse med den religiøse læren, passer spesielt til deres behov og legger en spesiell kvalitet til disse begivenhetene.