AUDITØRENS KODEKS

Denne kodeksen dukket første gang opp som et kapittel i boken Dianetikk: Den opprinnelige avhandling skrevet av L. Ron Hubbard i 1947 og offentliggjort første gang i 1951. Etterfølgende mange timers auditering utført av auditører fra hele verden gav Hubbard opplysninger til å forbedre kodeksen og dermed forbedre disiplinen i auditering. Auditørens kodeks ble revidert flere ganer i 1950- og 1960-årene, og den endelige versjonen ble publisert i Juni 1980.

Auditørens Kodeks er et grunnleggende redskap for auditering og livet. Som L. Ron Hubbard skrev i Dianetikk «Auditørens Kodeks skisserer ... mønsteret for Menneskets overlevelsesadferd. En Clear opererer mer eller mindre automatisk ut fra denne kodeksen.» Fordi de grunnleggende aksiomene av Dianetikk og Scientology altrer fundamentene av tanke i seg selv, virker det som virker i auditering også i livet.

Jeg lover med dette som auditør å følge Auditørens kodeks.

1. Jeg lover å ikke evaluere for preclear eller fortelle ham hva han bør tenke om sin case i session.

2. Jeg lover å ikke invalidere preclears case eller utbytte, i eller utenfor session.

3. Jeg lover å gi kun Standard Tech til en preclear på den standardmessige måten.

4. Jeg lover å holde alle auditeringsavtaler når de først er blitt inngått.

5. Jeg lover å ikke prosesse en preclear som ikke har fått tilstrekkelig hvile og som er fysisk trett.

6. Jeg lover å ikke prosesse en preclear som ikke har spist nok eller er sulten.

7. Jeg lover å ikke tillate et hyppig skifte av auditører.

8. Jeg lover å ikke sympatisere med en preclear, men å være effektiv.

9. Jeg lover å ikke la preclear avslutte session på sin egen determinisme, men å fullføre de syklusene jeg har begynt på.

10. Jeg lover å aldri forlate en preclear i session.

11. Jeg lover å aldri bli sint på en preclear i session.

12. Jeg lover å kjøre enhver hoved-casehandling til en flytende nål.

13. Jeg lover å aldri kjøre noen handling forbi dens flytende nål.

14. Jeg lover å innrømme beingness til preclearen i session.

15. Jeg lover å ikke blande Scientologys prosesser med andre praksiser, bortsett fra når preclear er fysisk syk og bare medisinske midler vil gjøre nytten.

16. Jeg lover å opprettholde kommunikasjon med preclear og ikke kutte kommunikasjonen hans eller tillate ham å overrunne i session.

17. Jeg lover å ikke legge inn kommentarer, uttrykk eller enturbulering i en session som distraherer en preclear fra hans case.

18. Jeg lover å fortsette å gi preclear prosess- eller auditeringskommandoen når det trengs i session.

19. Jeg lover å ikke la en preclear kjøre en feil forstått kommando.

20. Jeg lover å ikke forklare, rettferdiggjøre eller komme med unnskyldninger i session for noen auditørfeil, uansett om den er virkelig eller innbilt.

21. Jeg lover å vurdere den nåværende casetilstanden til en preclear bare ut fra Standard casesupervisingdata, og ikke å avvike på grunn av en innbilt forskjell i casen.

22. Jeg lover å aldri bruke en preclears hemmeligheter avslørt i session for straff eller personlig vinning.

23. Jeg lover å aldri forfalske arbeidsark fra sessioner.

24. Jeg lover å sørge for at enhver donasjon mottatt for prosessing blir refundert i henhold til policyene til Rådet for verifikasjon av krav, hvis preclear er misfornøyd og forlanger det innen tre måneder etter prosessingen. Den eneste betingelsen er at han ikke kan bli prosesset eller trent igjen.

25. Jeg lover å ikke anbefale Dianetikk eller Scientology bare for å kurere sykdom eller bare for å behandle de sinnssyke, idet jeg godt vet at de var ment for åndelig utbytte.

26. Jeg lover å samarbeide fullt ut med de autoriserte organisasjonene i Dianetikk og Scientology i å beskytte den etiske bruken og praksisen til disse emnene.

27. Jeg lover å nekte å tillate at noe vesen blir fysisk skadet, voldelig skadet, operert på eller drept i den «mentale behandlings» navn.

28. Jeg lover å ikke tillate seksuelle friheter eller overgrep på pasienter.

29. Jeg lover å nekte adgang til de praktiserendes rekker for ethvert vesen som er sinnssykt.