AUDITERINGSSESSIONEN

Den tiden en auditør auditerer en preclear, kalles en auditeringssession. En session foregår i et tidsrom som er avtalt mellom auditøren og preclearen.

Auditering består av prosesser, de er nøyaktige sett av spørsmål eller anvisninger som en auditør gir for å hjelpe et menneske å lokalisere områder med mentalt ubehag, finne ut av ting om seg selv og forbedre sin tilstand. Det finnes mange forskjellige auditeringsprosesser og hver av dem forbedrer et menneskes evne til å konfrontere og klare noe i sin tilværelse. Når det nøyaktige målet for en prosess er oppnådd, avsluttes den, og man kan begynne på en ny prosess med sikte på en annen del av personens liv.

Man kunne selvfølgelig stille personen alle mulige slags spørsmål som kanskje eller kanskje ikke ville hjelpe vedkommende. Men det som er blitt oppnådd i Dianetikk og Scientology er at L. Ron Hubbard har isolert de nøyaktige spørsmålene og anvisningene som fører til åndelig frihet.

Prosessens spørsmål eller anvisninger får en til å se nærmere på en bestemt del av tilværelsen. Mennesker har forskjellige opplevelser og det som på denne måten dukker opp, vil selvfølgelig være forskjellig fra person til person. Uansett opplevelser eller bakgrunn blir man hjulpet til ikke bare å lokalisere områder med vanskeligheter eller opprørthet i sitt liv, men man blir også hjulpet til å lokalisere selve kilden til vanskeligheten eller opprørtheten. Enhver kan således frigjøre seg fra de uønskede hindringene som stopper, hemmer eller hindrer naturlige evner – og utvikle disse evnene og bli mer avklaret og kompetent.

Det finnes ingen variabler i auditerings-teknologien, resultatene kommer ikke på slump, og det er ingen tilfeldighet i anvendelsen. Auditering er ikke en periode med uklar, fri assosiasjon. Hver prosess er nøyaktig i sin sammensetning og anvendelse og gir et bestemt resultat når den utføres korrekt.

Scientology auditering kan bringe enhver person fra en tilstand av å være blind for sin egen åndelighet til å være åndelig bevisst.