CASESTUDIUM

VI BANER VEIEN FOR RESPEKT FOR
MENNESKERETTIGHETER I MEXICO

Den 9. juni 2011 signerte presidenten i Mexico en tilføyelse, ratifisert av alle delstatene, som offisielt innlemmet Verdenserklæringen om menneskerettigheter i grunnloven til Mexico.

Mexicos lokalavdeling av Youth for Human Rights ble dannet da YHRIs Verdensturné for utdanning besøkte landet i 2004, for å møte representanter for De forente nasjoner, regjeringsorganer, undervisningsinstitusjoner og hjem for foreldreløse barn.

For å ta for seg alvorlige brudd menneske­rettigheter i den nådeløse kampen mellom sikkerhetsstyrker og narkotikakarteller, har YHRI i Mexico stadig økt omfanget sitt. Det har deltatt på rockekonserter for å øke forståelsen, fått vist offentlige informasjonsfilmer på nasjonalt TV og lagd en spesiell utgave av heftet Hva er menneskerettigheter, med mexicanske berømtheter som støtter menneskerettighetssaken.

I Ecatepec, et område med en av Mexicos høyeste kriminalitet, har frivillige instruktører fra YHRI holdt seminarer for 50 skolebestyrere, som i sin tur kvitterte med å ta i bruk læreplanen i sine distrikter.

Den nasjonale kommisjonen for menneskerettigheter har slått seg sammen med Youth for Human Rights og har brukt YHRI- materialer ved mer enn 300 seminarer der totalt 15 000 tenåringer deltok.

MER ENN
1000
LÆRERE
undervist i
MATERIALER OM

MENNESKE-
RETTIGHETER

Det mexicanske miljødepartementet tok dessuten i bruk Youth for Human Rights sine kampanjematerialer som supplement til sitt eget opplæringsprogram.

YHR Mexico sin støtte bidrog i stor grad til å få innlemmet hele teksten i Verdenserklæringen om menneskerettigheter i delstaten Chiapas sin grunnlov, og gjør slik undervisning i menneskerettigheter obligatorisk for den delstaten.

YHR Mexico sørget også for briefinger og materialer til medlemmer av Chiapas lovgivende forsamling, og lærte opp 1000 elever og pedagoger for kontoret for familieutvikling, ledet av guvernørens kone.

Med økt bevissthet på grasrotplan til å hjelpe å bringe saken i forgrunnen, vedtok Den nasjonale kongressen en tilføyelse til grunnloven, ratifisert av delstatene og signert av presidenten i Mexico 9. juni 2011, som offisielt inkorporerte Verdenserklæringen om menneskerettigheter i den mexicanske grunnloven.

Denne enestående begivenheten er signalet til en renessanse for menneskerettighetene for folket i Mexico.

«Jeg vil uttrykke min takknemlighet for materialene Historien om menneskerettighetene og materialene om Verdenserklæringen om menneskerettigheter, som begge har vært til stor nytte i mitt daglige arbeid, med å holde foredrag om menneskerettigheter for grupper som spenner fra gjestearbeidere til statspoliti.» – Direktør, Nasjonalinstituttet for migrasjon i Mexico