OM PROGRAMMET

AUDIOVISUELLE ELEMENTER OM Å
GJØRE MENNESKERETTIGHETER TIL VIRKELIGHET

HISTORIEN
OM
MENNESKERETTIGHETENE
prisbelønte film
TELLY-PRISEN
BRONSEPRISEN
CLEARWATER FILM FESTIVAL AWARD
BESTE DOKUMENTAR
AURORA-PRISEN
PLATINAPRISEN
BALFEST INTERNATIONAL FILM FESTIVAL-PRISEN
GRAND PRIZE
COMMUNICATOR-PRISEN
PRIS FOR FREMRAGENDE DYKTIGHET

Filmen Historien om menneske­rettighetene er en nøkkelkomponent i undervisningskampanjen om menneskerettigheter, idet den gjør seere i alle aldre kjent med sine mest fundamentale friheter.

Historien om menneskerettighetene er en slående ti minutters dokumentarfilm som forklarer rekkevidden av et av verdens mest misforståtte temaer. Den appellerer til folk i alle aldre med en kort reise gjennom historien om menneskerettighetene, som kulminerer i signeringen av Verdenserklæringen om menneske­rettigheter hos De forente nasjoner i 1948.

Filmen hadde premiere på et inter­nasjonalt toppmøte om menneskerettigheter i Genève for en forsamling av ambassadører for De forente nasjoner, embetsmenn, menneskerettighets­forkjempere og unge delegerte fra 30 land.

Mye brukt som den er, av lærere, samfunnsledere, menneskerettighetsaktivister og andre, har denne korte filmen også vært på luften rundt om i hele verden, på Biography Channel, History Channel, Discovery Channel, The Learning Channel og andre TV-stasjoner i USA, så vel som på europeiske, afrikanske og asiatiske kanaler, og når millioner av seere.

«Studentgruppene jeg har vist Historien om menneskerettighetene til, fant den inspirerende. De oppfattet den som en katalysator for sosial forandring og å bli mer engasjert i samfunnet sitt. De tok virkelig til seg det endelige budskapet i videoen og materialene, som er at menneskerettigheter starter med den enkelte og i hjemmet, med folk som dem selv.» – Ressursutvikler i det etiopiske rådet for samfunnsutvikling

«Historien om menneskerettighetene er en fantastisk video. På svært kort tid gir den en imponerende oversikt over hvordan menneskerettighetene ble til, hvor viktige de er og historien deres. De er ikke noe fra nyere tid, men har utviklet seg gjennom mange tusen år. Den informasjonen er veldig verdifull for praktikantene våre, fordi den gir grunnvollen som Verdenserklæringen om menneskerettighetene ble bygd på.» – Politiinspektør, Canada

«Jeg bruker materialet som del av et kurs om menneskerettigheter og grunnloven. DVD-en er et veldig viktig middel til å heve bevisstheten om hvor viktig det er å respektere en kultur preget av menneskerettigheter på.» – Universitetsprofessor

Youth for Human Rights og United for Human Rights så behovet for effektive hjelpemidler av høy kvalitet og sørget for at titusenvis av pedagoger verden over fikk undervisningsmaterialer. Materialene blir gitt kostnadsfritt til lærere, universitets- og høyskoleprofessorer, menneskerettighetsorganisasjoner, parlamentsmedlemmer, diplomater og tjenestemenn i De forente nasjoner.

Disse undervisningsmidlene inviterer elevene til delta aktivt, med vekt på å sette dem i stand til å relatere og anvende det de lærer til og på hverdagslivet sitt

PEDAGOGENS PAKKE INKLUDERER 24 AV HEFTENE OM MENNESKERETTIGHETER, DE KORTE INFOFILMENE OG SELVE FILMEN, PLUSS PEDAGOGENS VEILEDER.

Undervisningspakkene fra Youth for Human Rights og United for Human Rights utgjør kjernen i en omfattende undervisningsplan som lærer elever i alle aldre om menneskerettigheter.

Youth for Human Rights sin undervisnings­pakken inneholder følgende:

Youth for Human Rights sin veiledning for lærere, som inneholder læreplaner, aktiviteter, ideer til å få elevene til å engasjere seg i undervisning om menneskerettigheter, samt en liste med spesifikke sammenhenger oppgavene har med standarder for mønsterundervisning. Korte biografier om berømte forkjempere for humanitære reformer tjener som ypperlige eksempler på praktisk anvendelse av menneskerettighetene.

Filmen Historien om menneske­rettighetene, definerer menneskerettigheter ved å fortelle den dramatiske beretningen om deres historie og utvikling.

«30 Rights, 30 Ads» offentlige informasjonsfilmer

■ Heftet Hva er menneskerettigheter? 24 eksemplarer for elevene til å referere fra og bruke i undervisningen.

For voksne studenter eller selvstudium forærer United for Human Rights undervisningspakken Gjør menneskerettighetene til virkelighet, med sin egen studieveiledning, og innbefatter også de viktigste menneskerettighetsdokumentene, prosedyre til å klage for å rette opp misligheter og en liste over humanitær- og menneskerettighetsinstanser. Den inkluderer også de offentlige informasjons­filmene, filmen Historien om menneskerettighetene og eksemplarer av heftet som hører med.

MER ENN
150 000
SETT
– skaffet til –
lærere, menneskerettighets-grupper og -instanser

Støtten fra Scientologykirken har gjort det mulig for tusener av lærere verden rundt å benytte seg av disse førsteklasses materialene. De og elevene deres høster fordeler på måter som best kan komme til uttrykk fra lærerne og elevene selv.

«Jeg har så langt gjort de første to oppgavene i undervisningsveiledningen deres. Denne læreplanen er den eneste elevene mine trygler og ber om. Det er vanskelig å finne gode materialer til ungdomsskolenivået – som ofte er ’barnslige’ – men disse materialene passer til klassetrinnet og fanger definitivt elevenes oppmerksomhet. Jeg har konstatert hvor mye mer oppmerksomme for hverandres følelser elevene mine er, og de har begynt – for noens vedkommende er den første gang – å få et bevisst forhold til sine egne rettigheter som mennesker.» – Lærer, ungdomsskolenivå, USA

«Jeg føler at dette programmet påvirker meg ved å skape en dypere respekt for menneskerettigheter. Fra nå av vil jeg føle mer empati med og respekt for andres rettigheter, og forandre hvordan andre funderer over hva vi fortjener.» – Elev, 14 år