CASESTUDIUM

SPRER MENNESKERETTIGHETER
UT OVER ET HELT SUBKONTINENT

India er en nasjon som strir med et vidt spektrum av problemer knyttet til menneskerettigheter.

Om lag 30 prosent av befolkningen lever under den internasjonale fattigdomsgrensen. En skyggeversjon av det forbudte indiske kastesystemet finnes stadig i form av et fast diskrimineringssystem, og er også retter mot kvinner og religiøse minoriteter.

Sentralt i initiativene om sosial forbedring, og som Scientologykirken støtter, er over­bevisningen om at det som innledningsvis er røsten til én persons, kan gjennom en grasrotkampanje bre seg gjennom en hel befolkning, og dette er ingen steder mer sant enn i India. Siden 2009 har Youth for Human Rights i India ekspandert til 112 lokalforeninger og tilknyttede grupper, og YHRs sosiale nettverksnettside teller tusenvis av medlemmer i alle aldre fra hele landet.

ET NETTVERK
MED OVER
100
MENNESKE-
RETTIGHETS-
AVDELINGER
i
INDIA

I kompaniskap med organisasjoner som den veldedige Jyoti-stiftelsen, har YHR India sponset tusener av elevers og politikadetters utdannelse i menneskerettigheter, og de har generert over 10 000 anmodninger online om materialer. Ti tusen politikadetter har blitt lært opp med YHRI sine materialer, og militæret har brukt dem i sin undervisning om menneskerettigheter.

«I den indiske hæren er det å sikre beskyttelse av menneskerettigheter en naturlig del av våre plikter. Så mens vi sikrer at det ikke skjer brudd på menneskerettigheter i våre operasjoner, var vi usikre på hvordan vi med et håndgripelig utbytte kunne hjelpe de ekstremt fattige i dette området. Det var da jeg hørte om den bemerkelsesverdige kampanjen organisasjon deres driver. Etter å ha fått flere opplysninger om emnet menneskerettigheter i form av informasjonshefter, DVD-er og brosjyrer, har jeg følt meg kallet til aktivt å ta opp menneskerettighetenes sak og spre dette edle budskapet vidt og bredt.» – Befalhavende offiser, Indias nasjonale hær

Med Youth for Human Rights sine materialer delt ut i hele landet, leverte YHR India og dets partnere i løpet av 2 år seminarer til 20 000. Dette resulterte i «marsjer for menneskerettigheter» i 30 indiske byer og fikk rettet oppmerksomheten mot det globale behovet for undervisning i menneskerettigheter.