INTRODUKSJON

UNDERVISER FOLK PÅ HELE JORDEN
OM MENNESKERETTIGHETER

Vi blir daglig konfrontert med nyheter om etniske konflikter, grusom atferd, indre uroligheter i land og krig.

Mediene er fulle av historier om brudd på menneskerettigheter – fra vold i hjemmet og mobbing på skolen til korrupsjon, fattigdom og diskriminering sanksjonert av styresmakter. Samtidig med det vet majoriteten av jordens befolkning ikke hva menneskerettigheter er og at disse rettighetene også er for dem.

PÅ VERDENSBASIS
BLIR DET ÅRLIG
DREVET HANDEL
MED
1,5
MILLIONER
BARN

Amnesty International rapporterer om brudd på menneskerettigheter i om lag 160 land – og ikke bare utviklingsland. Trafficking inn i De forente stater dreier seg hvert år om 18 000 personer, mange av dem blir utnyttet seksuelt og som arbeidskraft. Trafficking av barn i grunnskolealder estimeres til årlig å dreie seg om 1,5 millioner barn. Ytterligere 171 millioner, de fleste under 15 år, arbeider under farlige forhold.

I mer enn 40 år har scientologer vært forkjempere for De forente nasjoners Verdenserklæring om menneskerettigheter. I 1969 fikk L. Ron Hubbard trykt FNs Verdenserklæring i Kirkens tidsskrift Freedom og skrev:

«De forente nasjoner kom med svaret. Et fravær av menneskerettigheter vanæret regjeringer og truet deres herredømme. Svært få regjeringer har implementert noen del av Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Disse regjeringene har ikke fattet at selve deres egen overlevelse avhenger fullstendig av at de innfører slike reformer og på denne måten gir sine egne innbyggere et formål, en sivilisasjon som er verdt å støtte, som er verdt deres patriotisme.»

Inspirert av Hubbards ord om at «Menneskerettigheter må gjøres til et faktum, ikke en idealistisk drøm,» støtter scientologer det som har blitt verdens største ikke-statlige undervisnings-initiativ for menneskerettigheter. I 1998 lansert Scientologykirken «European Journey for Religious Freedom» [Europareise for religionsfrihet], en maraton gjennom 8 land som brakte budskapet om menneskerettigheter ut til millioner. Den årlige maratonen ekspanderte til en 4000 km «multatlon» tvers gjennom Europa og etterpå i De forente stater.

Kirken og dens medlemmer støtter nå de sekulære undervisningsprogrammene på grasrotplan til Youth for Human Rights International (YHRI – Unge for menneskerettigheter) og United for Human Rights (UHR – Forent for menneskerettigheter). YHRI, grunnlagt i 2001, lærer unge om menneskerettigheter og inspirerer dem til å bli verdifulle forkjempere for toleranse og fred. UHR, grunnlagt i 2008 på sekstiårsdagen for Verdenserklæringen, forener enkeltpersoner, organisasjoner og statsadministrasjoner i arbeidet med å styrke bevisstheten om og respekten for menneskerettigheter på alle plan av samfunnet.