CASESTUDIUM

SLOVAKIA
GÅR FORAN MED ET GODT EKSEMPEL

Veien til lykke-laget i Slovakia presenterte programmet for politiembedsmenn og satte så i gang et opprydningsprosjekt som forvandlet Romani-samfunnet.

Påvirkningen fra Veien til lykke kan illustreres ved dominoeffekten fra bare en forskrift – i dette tilfellet «Vern om og forbedre omgivelsene dine».

I den sørøstlig slovakiske byen Jasov er halvparten av befolkningen Romani, også kjent som sigøynere. Historisk sett har de vært utsatt for utstrakt diskriminering, og de utgjør stadig en underklasse i det slovakiske samfunnet. I tillegg har nabolaget deres gjenspeilet den forsømmelsen og fattigdommen som kommer fra å være plassert utenfor i samfunnet.

I samarbeide med tjenestemenn i lokalsamfunnet tok det slovakiske Veien til lykke-laget situasjonen fatt. Først gav de en full briefing om Veien til lykke-heftet, -boken-på-film og -programmet til Jasov spesialistpoliti, som heter så fordi de spesialiserer seg i Romani-spørsmål. Politiet gav sin tillatelse til et prosjekt i lokalsamfunnet og gikk med på å levere materialene.

40
PROSENT
reduksjon
i kriminalitet
I SLOVAKIA

Veien til lykke-laget delte deretter ut heftet i hele Romani-området og oppmuntret beboerne til å lese og lære seg forskriftene. Ut av dette kom en ny oppfatning om at romaniene kunne forbedre forholdet sitt til lokalsamfunnet i alminnelighet, ved først og fremst å forbedre sine umiddelbare omgivelser.

En tidlig vårmorgen skred Veien til lykke-laget og et lag Romani-beboere til verket. Byen skaffet river, hansker, søppelsekker, lastebiler og trillebårer. De tunge løftene og det bokstavelig talt skitne arbeidet ble utført av Romani-samfunnet og Veien til lykke-laget.

På bare 4 timer var de første 12 tonnene med søppel blitt samlet sammen og kjørt vekk. På tre dager hadde det kombinerte Veien til lykke- og romani-laget, uten noen hjelp utenfra, fjernet mer enn 150 tonn søppel fra nabolaget. Forandringen ble ansett som påfallende av laget, Romani-samfunnet og iakttakerne. Forvandlingen av nabolaget var i sannhet så enestående og dramatisk at historien ble vist vidt og bredt på slovakisk fjernsyn.

Snart etterpå rapporterte politiets spesialister om et fall på 40 % i kriminaliteten i Jasov, som ble direkte tilskrevet implementeringen av Veien til lykke.