AKTIVITETER I SAMFUNNET

SPRER DET GLOBALE BUDSKAPET
OM VEIEN TIL LYKKE

Det internasjonale nettverket av frivillige og bidragsytere som støtter Veien til lykke, omfatter nå 186 land.

I mange byer har Veien til lykke-frivillige implementert forskriften «Vern om og forbedre omgivelsene dine» ved å foreta opprydningsinnsatser for å fjerne flasker, bokser og søppel i nabolaget sitt.

Tusenvis av skoler har deltatt i «Gå foran med et godt eksempel»-konkurransene, hvor unge spilte en aktiv rolle med å bygge opp ansvarlighet, kompetanse og tillit. En uavhengig vurdering av Veien til lykke-programmer i skoler fant at 90 % av de deltakende lærerne merket en positiv forandring i sine elevers holdninger.

VEIEN TIL LYKKE-FRIVILLIGE har brukt HEFTET i KRISESONER for å BRINGE RO og HJELPE Å DEMPE VOLDEN.

Veien til lykke brukes også på idrettsanlegg og i gymnastikksaler som et verktøy til å fremme god sportsånd og fair play. Gjennom karakterbyggings-programmer utvikler idrettsutøverne verdier bygget på sunn fornuft som kan hjelpe dem med å nå høye prestasjonsnivåer som personer og lagspillere.

Fagpersoner og bedriftseiere har spredt Veien til Lykke i sine lokalsamfunn ved å sponse konkurranser og kampanjer som tok sikte på å gjøre skoler trygge og frie for stoff.

Forskriftene fra Veien til lykke blir benyttet på utallige andre måter. Som uttrykt av en talsmann for lokalsamfunnet i Los Angeles, er heftet effektivt når det gjelder å løse hverdagens konflikter:

«Vi har fått veldig god respons fra folk i lokalområdet vårt etter at vi har delt ut Veien til lykke. I sosialboligene våre var det en mengde problemer beboerne imellom – uenigheter, respektløshet og mye kriminalitet. Ved det månedlige beboermøtet delte bygningssjefen ut hefter til beboerne. Som resultat merket hun en betydelig forandring – og kriminaliteten gikk også ned. Dette kom fra boken.»

Veien til lykke-frivillige, som er entusiastiske med å forbedre moralske standarder og skape en positiv påvirkning i lokalsamfunnet, deler ut hefter overalt.

Veien til lykke-frivillige har også brukt heftet i krisesoner for å bringe ro og hjelpe med å dempe volden. For å redusere gjengaktiviteten fjernet Veien til lykke-frivillige i Los Angeles graffiti fra 130 bygninger mens de delte ut tusener av eksemplarer av heftet. I Irak leverte to frivillige seminarer til mer enn 2500 personer og delte ut 30 000 eksemplarer av heftet. I Israel har 15 000 Veien til lykke-foredrag og seminarer blitt overvært av mer enn 300 000 personer i alle aldre.

Veien til lykke har også vist seg å være et effektivt verktøy ved kriminalitetsforebygging og rehabilitering av kriminelle. Den har vist seg effektiv i fengsler, institusjoner for ungdomkriminelle og kriminalforebyggende programmer. Den er også det sentrale elementet i Criminon-programmet, en veldedig organisasjon viet rehabilitering av forbrytere. Programmet er i gang i mer enn 1500 fengsler verden over og har ytt service til omtrent 150 000 innsatte i 38 land.

Criminon-programmet tar direkte for seg til årsaken til kriminalitet ved å gjenopprette selvrespekt og ved å utstyre lovbryterne med ferdigheter for livet, og sender dem tilbake til samfunnet som positive medlemmer som bidrar.

Criminon-programmet tilbys gjennom to leveringsmåter: kurs på stedet og korrespondansekurs. Hjelpemiddelsettet Gjenoppretter selvrespekt er tilgjengelig for undervisningsprogrammets ledere i fengsler og institusjoner for ungdomskriminelle.

Materialene, som er gratis, sørger for verktøyet som er nødvendige for å hjelpe lovovertredere med å få tilbake selvrespekten sin og vende ryggen til et liv som kriminell. Det er tilgjengelig fra både Criminon og Veien til lykke-stiftelsen.

Fengsler som bruker reformprogrammer basert på Veien til lykke har meldt om dramatisk nedgang i tilbakefallsraten, selv blant de mest forherdede overtrederne.

Informasjon angående Criminons fulle kriminalreform-læreplan er å finne på www.criminon.org.