RESULTATER FRA IMPLEMENTERING
AV PROGRAMMET

Effektiviteten til Veien til lykke og innvirkningen fra dens aktiviteter er grunnen til at Veien til lykke-programmet inngir respekt og mottar støtte fra lærere, helseinstruktører, skoleveiledere, politibetjenter, samfunnsledere, regjeringsembedsmenn, studenter og foreldre over hele verden.

Tre hundre politiavdelinger, regjeringskontorer og organisasjoner har blitt partnere til Way to Happiness Foundation og bruker heftet, læreplanen og materialene.

Veien til lykke sin Pedagogens pakke har blitt gjort tilgjengelig for nesten 8000 lærere, personalledere og ansatte i kriminalomsorgen til bruk på skoler, universiteter, fengselsinnretninger og virksomheter over hele verden. Mer enn 12 000 skoler har brukt Veien til lykke-materialene.

Programmer for fengsler som gjør bruk av Veien til lykke, har levert et utdannelsesprogram i 1500 innretninger innen kriminalomsorgen i 35 land til omtrent 150 000 innsatte.

Gjennom støtten fra Scientologykirken har Veien til lykke-programmet blitt en global grasrotbevegelse som bringer tillit, fornuft og ro til en verden i vanskeligheter.

Det internasjonale nettverket av frivillige og bidragsytere som støtter Veien til lykke, finnes nå i 186 land. Representanter fra grupper som har som formål å forbedre de moralske standardene, fortsetter med å bruke heftet på sin egen måte.

MYNDIGHETER

Veien til lykke går ikke på akkord med noen persons rådende religiøse overbevisning eller sosiale status. På en måte når den frem overalt. Enten du er muslim eller hindu eller selv hvis du ikke tror på noe, kan den ha et veldig meningsfylt budskap som er relevant for deg i din tilværelse. – Statsminister (pensjonert), Guyana, Sør-Amerika

Veien til lykke er et perfekt verktøy til å rehabilitere disse unge med. Det som skiller denne organisasjonen fra andre ikke-statlige organisasjoner, er deres filosofi og hvordan dere anvender den til å utdanne og rehabilitere mennesker. Dere gjør mye for å sikre at teoriene deres virker i praksis. Jeg er takknemlig for det arbeidet dere har gjort, og ser frem til et fortsatt samarbeid for å utvide dette programmet. – Ministeren for ungdom og sosial utvikling, delstaten Lagos, Nigeria

Det er virkelig en fornuftig veiledning å leve et lykkelig og produktivt liv etter. Utfordringene vi står overfor daglig, ser ofte uoverstigelige ut. Men ærlighet og vennlighet er smittsomt. Ved å dele disse karaktertrekkene vil vi gjøre vår verden til et bedre sted. – Statssekretær i hæren, Washington, D.C.

Ved å oppmuntre unge mennesker til å gå foran med et godt eksempel, ved å støtte studentenes innsats for å få stoff ut av skolegårdene, og ved å bidra til å opprettholde et nivå av ærlighet, tillit og kompetanse, bør Concerned Businessmen’s Association of America [som bruker Veien til lykke-programmet] roses og lykkeønskes. Programmet deres er inspirerende. Deres besluttsomhet er fremragende. Deres budskap er fenomenalt. Jeg sender mine oppriktige lykkeønskninger til de forretningsfolkene som er involvert i dette bemerkelsesverdige programmet. Innsatsen deres vil bane en vei som andre helt sikkert må følge. – Forhenværende guvernør,

Jeg berømmer dere i deres bestrebelse på å vise de forskjellige kulturene i verden hvordan man kan leve i harmoni. Jeg ser frem til den dagen hvor vi alle følger prinsippene som boken deres skisserer. – Senator i USA

POLITIMYNDIGHETER

Jeg skriver dette brevet fordi jeg har lest den beste boken jeg har kommet over på lenge – Veien til lykke. Som politimann ser jeg, i likhet med andre politimenn, mange sørgelige situasjoner. Utrolig mange mennesker er ute av stand til å gå i seg selv og finne noe godt. Veien til lykke-heftet oppmuntrer folk til å lete etter det gode i seg selv og å spre denne godheten til andre. Boken deres, Veien til lykke, er den mest nødvendige samlingen av tekster som noensinne har blitt skrevet. Tidspunktet for publiseringen av den kunne ikke ha vært bedre. Når man har denne typen arbeid, gir boken deres en velkommen innsikt. – Politibetjent, Hartford Connecticut

Jeg vil oppriktig takke for de seminarene som ble gitt til 180 politimenn om de 21 forskriftene om etikk og moral fra Veien til lykke. Disse seminarene har lært oss mye og har gitt oss en forståelse av viktigheten av å være politimann, som betyr å sette et godt eksempel for lokalområdet og samfunnet. – Politisjef, Metropolitan politi Bogotá, Colombia

Prosjektet basert på boken Veien til lykke har positivt innvirket på flere områder i min avdeling. På disse sentrale områdene har jeg sett prosjektet bidra til et fall i kriminaliteten, og det har resultert i en positiv utvikling blant medlemmer av lokalsamfunnet. I ett spesielt område var det en nedgang i kriminalitet på over 30 prosent over en periode på seks måneder. – Politikommissær, politidepartementet Los Angeles, California

Jeg ville med glede være arbeidsløs hvis vi benyttet Veien til lykke-programmet overalt. Hvis folk hadde respekt for hverandre, ville det ikke være veskenappere. Det ville ikke være noen overfall eller vold i hjemmet. Det ville ikke være noe tyveri. Det ville virkelig ikke være noen kriminalitet, hvis alle holdt seg til reglene fra Veien til lykke. – Overkonstabel, Chiefly Local Area Command, New South Wales Australia

SAMFUNNSLEDERE

Jeg tror Veien til lykke-heftet er overordentlig nyttige til å gi struktur til familier hvor den mangler eller ikke virker. Siden positive verdier er det grunnleggende fundamentet å bygge en sterk familie på, kan dette heftet hjelpe ved å fokusere på tillit, kjærlighet, ærlighet og den gylne regel, og gjøre livet bedre i stedet for å ødelegge det. – Familietjenesten, California

Boken deres byr på mange direkte forslag til å leve et sunt stoffritt liv. Vi er så heldige å ha organisasjoner som deres, som hjelper i kampanjen om å leve sunt. – Stedfortredende leder, rettskontor for borgere, Colorado

ETTER å ha brukt VEIEN TIL LYKKE ELEVENE våre, var det INGEN SLÅSSING, INGEN VOLD og INGEN PROBLEMER. EN TOTAL MOTSETNING av hva som hadde FOREKOMMET TIDLIGERE.

Boken Veien til lykke bør være en inspirasjon for alle. Ved å følge de rådene som er beskrevet i boken, er det ingen tvil om at alle vil få utbytte av den personlig og vil lykkes på livets vei. – Ordfører, California

Vi henviser jevnlig våre ansatte til boken for å hjelpe dem med deres personlige problemer. Denne boken er, helt ærlig, en medvirkende faktor til vår suksess. – Utdanningsansvarlig leder, Burbank, California

Veien til lykke gir meg sterke, stabile verktøy jeg kan bruke til å avklare de virkelige problemene med ansatte og leverandører, og å løse kontraktsaker. Den gjør det mulig å gjøre det rette og ta gode etiske avgjørelser. Den er et kraftig verktøy for dagens forretningsverden. Jeg kan varmt anbefale Veien til lykke til alle i næringslivet og i livet i sin alminnelighet.» – Visepresident for Computer Technology, internasjonalt media- og underholdningsselskap, USA

PEDAGOGER

Veien til lykke gir klassen min verdifull veiledning. Ungdomsskoleårene er en tid da de unge stiller mange spørsmål, og heftet deres er akkurat hva elevene trenger. Det gir dem stoff til ettertanke, og gir dem verdier som altfor ofte mangler i dagens verden. – Lærer, California

Etter å ha brukt Veien til lykke på elevene våre, var det ingen slåssing, ingen vold og ingen problemer – en total motsetning til hva som hadde forekommet tidligere. – Rektor, Tel Aviv, Israel

Veien til lykke er viktig fordi den etablerer rammene for hva unge mennesker kommer til å gjøre i resten av livet sitt. Dere snakker om en vei. Dere snakker om en mulighet for å begynne å ta noen beslutninger som kan styre din fremtid. Veien til lykke er noe som alle inspektører streber etter. – Inspektør for byens offentlige skolevesen, New York

Med støtte fra Way to Happiness Foundation ble mer enn en million eksemplarer av Veien til lykke delt ut i Palestina og Israel. Det gjør en stor forskjell. Heftet kan spille rollen å rehabilitere begge folkene. Kabinettets komité for forbedring av utdannelse har instruert alle skoleledere om å benytte Veien til lykke i utdannelsen av palestinske barn. – Tidligere palestinsk viseminister for undervisning