KAN SCIENTOLOGY GJØRE NOENTING FOR Å FORBEDRE VERDENSSITUASJONEN?

Ja, og det gjør den hver eneste dag. Ved å gjøre det dyktige individet i samfunnet dyktigere og mer bevisst om sin åndelighet og sine evner ved å hjelpe folk gjennom sine religiøse og sosiale reformprogrammer, ved å bekjempe stoffmisbruk, kriminalitet og analfabetisme, mens man samtidig promoterer moralitet samt menneskerettigheter. Med alt dette og mer til forbedrer Scientologykirken verdenssituasjonen.