HVORFOR ER SCIENTOLOGER SÅ HØYRØSTEDE OM EMNET MENNESKERETTIGHETER?

Sentralt i Scientologys tro og prinsipper er nettopp en overbevisning om at alle mennesker har umistelige rettigheter, som fastsatt i verdenserklæringen om menneskerettigheter, som ble stadfestet av De Forente Nasjoner i 1948. I samsvar med de overbevisningene, sponser Scientologykirken den største ikke-statlige menneskerettighets-bevissthetskampanjen på jorden, og skaffer materialer til individer, grupper og regjeringer i 82 land. Hva er menneskerettigheter?heftet informerer unge og voksne om de 30 artiklene i Verdenserklæringen om menneskerettigheter på et språk alle kan forstå.

I 2006 ble en serie av 30 offentlige informasjonsfilmer produsert av Kirken for å illustrere hver av de 30 artiklene i Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Sammen med en studieveiledning, en aktivitetshåndbok og et sett med undervisningsmaterialer, gis lærere, menneskerettighetsgrupper og myndigheter effektive redskaper til å undervise unge og voksne i menneskerettighetene sine. En ledsagende dokumentarfilm, Historien om menneskerettigheter, supplerer de offentlige informasjonsfilmene, heftene og undervisningsmaterialene som et ytterligere verktøy til å skape en universell bevissthet om og respekt for menneskerettigheter.

Kirkens menneskerettighetskampanje har så langt nådd nesten en milliard mennesker fordelt på seks kontinenter. Det er derfor ikke uten grunn at Scientologykirken er blitt anerkjent for å gjøre mer for bevissthet om menneskerettighetene enn selv De Forente Nasjoner.