HVORDAN SER SCIENTOLOGER PÅ LIVET?

Som et spill. Et spill hvor alle kan vinne og ingen behøver å tape. Scientologer har et optimistisk syn på livet, og er av den overbevisning at det er håp om en fornuftig verden og en bedre sivilisasjon – og de gjør alt hva de kan for å oppnå dette.