KAN SCIENTOLOGER SOM ER MEDLEMMER AV KIRKEN KOMME OG GÅ

SOM DE HAR LYST?

Selvfølgelig. Scientologer er frie til å være så aktive til å delta i kirkelige servicer som de velger. Ikke-praktiserende scientologer med god status kan vende tilbake for å delta i religiøse servicer på ethvert tidspunkt. Hvis noen beslutter seg til at de ikke lenger ønsker å være medlem av Kirken, er de velkomne til å forlate Kirken.