HVA ER SCIENTOLOGYS SYNSPUNKT MED
HENSYN TIL RELIGIONER?

Scientology respekterer alle religioner. Den deler andre religioners drømmer om fred og frelse. Kirkens trosbekjennelse sier: «Alle mennesker har en umistelig rett til sine egne religiøse praksiser og utøvelsen av dem.»

Som instutisjon er Kirken velkjent for sitt tverreligiøse samfunnsarbeid sammen med alle religioner. På et personlig grunnlag påbyr moralkodeksen som scientologer bekjenner seg til, spesifikt:

  • «Respekter andres religiøse overbevisninger.»

  • «Toleranse er en god hjørnestein å bygge mellommenneskelige forhold på.»

  • «Når man ser på massakrene og lidelsene som religiøs intoleranse har forårsaket gjennom hele menneskehetens historie og opp til våre dager, kan man se at intoleranse er en aktivitet som strider sterkt imot overlevelse.»

  • «Religiøs toleranse betyr ikke at man ikke kan uttrykke sin egen overbevisning. Det betyr at å prøve å underminere eller angripe en annens religiøse tro og overbevisninger alltid har vært en snarvei til vanskeligheter.»

  • «Veien til lykke kan bli full av strid når man unnlater å respektere andres religiøse overbevisninger.»

Religion er i våre dager gjenstand for mange diskusjoner og kritiske betraktninger. Men på intet tidspunkt har dens siviliserende innflytelse vært viktigere. L. Ron Hubbard mente at religion er det første som skaper samfunnsfølelse:

«Når religion ikke har noen innflytelse på et samfunn, eller har sluttet å ha det, er det staten som arver hele byrden av offentlig moral, kriminalitet og intoleranse. Den må da bruke straff og politi. Men dette er mislykket fordi moral, integritet og selvrespekt ikke kan gjennomtvinges med noen særlig suksess, hvis individet ikke allerede har det i seg. Bare gjennom åndelig bevissthet og innprenting av den åndelige verdien av disse egenskapene, kan de bli virkeliggjort. Det må være mer fornuft og mer følelsesmessig motivasjon til å være moralsk osv., enn trussel om å bli disiplinert av andre.»