HVA ER TILSTANDEN CLEAR?

Clear er navnet på en tilstand som oppnås gjennom auditering og som betegner et vesen som ikke lenger har sitt eget reaktive sinn, den skjulte kilden til irrasjonell atferd, ubegrunnet frykt, opprørtheter og usikkerhet. Uten et reaktivt sinn gjenvinner individet sin grunnleggende personlighet og selvdeterminisme og er i bunn og grunn blitt mye, mye mer seg selv.

Den fulle skjønnheten i tilstanden Clear har intet sammenligningsgrunnlag i noen eksisterende skrifter i vår kultur. Det er et mål Mennesket har drømt om å nå i over 2500 år, men tilstanden Clear er langt over noe som noen noensinne tidligere har kunnet forestille seg. At man faktisk kunne bli noe langt høyere og bedre enn et menneske, personlig og i løpet av et enkelt liv, er et helt nytt begrep. 

Tilstanden Clear eksisterer i dag og er oppnåelig for alle. Tusener og atter tusener av scientologer over hele verden er Clear og flere oppnår denne tilstanden for hver dag som går.