SER SCIENTOLOGY PÅ PRESSEN SOM FIENDTLIG?

Nei. Kirken ser media som et viktig element i samfunnet, som, hvis de drives og benyttes ansvarlig, kan være til veldig stor gagn. Faktisk arbeider scientologer med å beskytte og bevare ytringsfriheten verden over.

Når det er sagt, er Kirkens syn på pressen den samme som has av befolkningen generelt, som ifølge undersøkelser finner reportasjer unøyaktige, partiske og alt for ofte påvirket av særinteresser.

For å rette på problemet, følger Kirkens medlemmer En Scientologs kodeks og arbeider for holde pressen nøyaktig informert om Scientology og dens aktiviteter. Faktisk har Kirken flittig arbeidet sammen med pressen tusener av ganger i årenes løp. En ansvarlig presse kan være et effektivt instrument for sosiale reformer, og mange av Kirkens avsløringer av menneskerettighetskrenkelser ble kun viden kjent gjennom mediereportasjer. Faktisk har Kirkens Freedom magazine lovprist mange journalister som gjennom sin troskap og utholdenhet har kastet lys over misbruk og hjulpet med å få istand mange behøvde reformer.

Nå og da har imidlertid langt fra ansvarlige journalister med forsett feilinformert offentligheten om Scientology. Som en ny religion, har det vært mystikk, misforståelser og en del kontroverser, som uunngåelig følger med det som er nytt og annerledes. Dette er ikke unikt for Scientology. Men å spinne på en sensasjonshistorie og slik helle bensin på bålet for religiøs fanatisme, er samvittighetsløst. Ikke bare tjener det offentligheten dårlig, men det utsetter også scientologer for fare.

I de siste årene har Kirkens representanter hatt møter med redaksjonene for større media for å brife dem om Scientology, dens policyer og aktiviteter. Disse møtene hjelper til å fordrive rykter og falske påstander som har samlet seg i arkiver i årenes løp. Slike møter har vært svært nyttige for både Kirken og journalister.