BRUKER LEGER, SKOLER, SOSIALRÅDGIVERE, FORRETNINGSMENN OG ANDRE PROFESJONELLE FOLK
L. RON HUBBARDS TEKNOLOGI?

Jo, det gjør de. Folk fra alle disse profesjonene bruker L. Ron Hubbards teknologi til å forbedre livene sine og livene til de menneskene de hjelper eller arbeider med. 

Skoler og universiteter i mange land bruker Hubbards studiemetoder for å forbedre leseferdighet og å undervise med suksess. Stoffavvenningsgrupper bruker stoffavvenningsteknologien hans til suksessfullt å hjelpe folk med å komme seg ut av narkotikamisbruk. Leger overholder grunnleggende Dianetikk-prinsipper for å fremskynde helbredelsen av pasienter, og forretningsmenn bruker L. Ron Hubbards administrative prinsipper til å bygge fornuftige og velstående organisasjoner med. 

L. Ron Hubbards teknologi henvender seg til alle livets områder og gir alltid resultater når den anvendes korrekt. Derfor anvender folk en eller flere av disse teknologiene i stort sett alle samfunnsområder.