EKSISTERER DET NOEN LOV MOT PRAKTISERING AV SCIENTOLOGY? HAR DEN NOENSINNE BLITT FORBUDT?

Selvfølgelig ikke.

Kirken har derimot fått tallrike anerkjennelser, hedrende omtale og valideringer fra styresmakter for samfunnsbidrag innen utdanning, rehabilitering av stoff- og alkoholavhengige, redusering av kriminalitet, menneskerettigheter, heving av moralverdier samt en rekke andre felt.