ÆRESKODEKSEN

L. Ron Hubbard skrev og utstedte Æres Kodeksen i 1954 sammen med følgende innledning:

«Ingen forventer at Æreskodeksen skal følges strengt og nøyaktig.

En etisk kodeks kan ikke bli påtvunget. Enhver anstrengelse for å påtvinge Æreskodeksen ville bringe den til nivået av en moralkodeks. Den kan ikke bli påtvunget, simpelthen fordi den er en levemåte som bare kan eksistere som en levemåte så lenge den ikke påtvinges. Som enhver scientolog raskt kan se, vil enhver annen bruk enn selvdeterminert bruk av Æreskodeksen medføre et betraktelig forfall hos en person. Derfor er bruken av den en luksus, og noe som utelukkende gjøres som en selvdeterminert handling, forutsatt at man er fullstendig enig i Æreskodeksen.»

1. Svikt aldri en kamerat i nød, fare eller vanskeligheter.

2. Trekk aldri tilbake troskap når den en gang har blitt gitt.

3. Svikt aldri en gruppe du skylder din støtte.

4. Nedvurder aldri deg selv, eller undervurder din styrke eller kraft.

5. Ha aldri behov for ros, godkjennelse eller sympati.

6. Gå aldri på akkord med din egen realitet.

7. Tillat aldri at din affinitet blir utvannet.

8. Ikke gi eller motta kommunikasjon med mindre du selv ønsker det.

9. Din selvdeterminisme og din ære er viktigere enn ditt umiddelbare liv.

10. Din integritet overfor deg selv er viktigere enn kroppen din.

11. Angre aldri gårsdagen. Livet er i deg i dag, og du skaper din morgendag.

12. Vær aldri redd for å skade en annen for en rettferdig sak.

13. Ikke ønsk å bli likt eller beundret.

14. Vær din egen rådgiver, rådfør deg med deg selv, og ta dine egne avgjørelser.

15. Vær tro mot dine egne mål.

Dette er den etiske kodeksen i Scientology, den kodeksen man bruker, ikke fordi man må, men fordi man kan ta seg råd til en slik luksus.