EN SCIENTOLOGS KODEKS

En Scientologs Kodeks ble første gang utstedt i 1954. I denne kodeksen gir L. Ron Hubbard en scientolog retningslinjer til å kjempe for menneskerettigheter og rettferdighet gjennom sosiale reformer. Det er en avgjørende kodeks for enhver scientolog som er aktiv i lokalsamfunnet. Kodeksen ble revidert i 1969 og igjen i 1973 og er gitt her i sin endelige versjon.

Som scientolog forplikter jeg meg til å følge En scientologs kodeks til det beste for alle.

1. Å holde scientologer, publikum og pressen korrekt informert når det gjelder Scientology, området for mental helse og samfunnet.

2. Å bruke det ypperste jeg vet om Scientology på den beste måten jeg kan for å hjelpe min familie, mine venner, grupper og verden.

3. Å nekte å akseptere for prosessing, og å nekte å akseptere penger fra noen preclear eller gruppe jeg føler jeg ikke ærlig kan hjelpe.

4. Å fordømme, og å gjøre alt jeg kan for å avskaffe enhver form for overgrep mot livet og menneskeheten.

5. Å avsløre og hjelpe til med å avskaffe enhver form for fysisk skadelig praksis i området mental helse.

6. Å hjelpe til med å rense opp i og holde rent området mental helse.

7. Å skape en trygg og sikker atmosfære innen området mental helse ved å utslette dets overgrep og brutalitet.

8. Å støtte sanne humanitære bestrebelser innen området menneskerettigheter.

9. Å slutte meg til policyen om lik justis for alle.

10. Å arbeide for talefrihet i verden.

11. Å aktivt fordømme undertrykkelsen av kunnskap, visdom, filosofi eller data som ville hjelpe menneskeheten.

12. Å støtte religionsfriheten.

13. Å hjelpe Scientology-orger og -grupper til å alliere seg med grupper i samfunnet.

14. Å undervise Scientology på et nivå der den kan bli forstått og brukt av mottakerne.

15. Å understreke friheten til å bruke Scientology som en filosofi i alle dens anvendelsesområder og variasjoner innen de humanistiske vitenskapene.

16. Å insistere på standard og uendret Scientology som en anvendt aktivitet i etikk, prosessing og administrasjon i Scientology- organisasjoner.

17. Å ta min del av ansvaret for Scientologys innvirkning på verden.

18. Å øke Scientologys antall og styrke over hele verden.

19. Å være et eksempel på Scientologys effektivitet og visdom.

20. Å gjøre denne verden til et fornuftigere og bedre sted.