LIVETS MÅL

Et av de mest grunnleggende gjennombruddene i Dianetikk besto av at livets mål ble presist formulert. Dette, livets dynamiske prinsipp, ble oppdaget av L. Ron Hubbard. Det banet vei for løsningen på mange hittil ubesvarte spørsmål.

Livets mål kan anses å være uendelig overlevelse. At mennesket streber etter overlevelse har lenge vært kjent, men at det er dets primære drivkraft er noe nytt. Det kan påvises at Mennesket som livsform, i alle sine handlinger og formål, adlyder den ene kommandoen: «OVERLEV!»

Dette er fellesnevneren for alt liv. Herfra kom den avgjørende løsningen på Menneskets sykdommer og aberrasjoner.

Etter at «Overlev!» hadde blitt isolert som den grunnleggende driften som forklarte alle aktiviteter hos enhver livsform, var det nødvendig å forske videre på det å overleve. Og i denne forskningen ble det oppdaget at om man lar smerte og glede inngå i beregningen, så kommer man fram til de nødvendige faktorene for forståelse av alle livets aktiviteter.

Overlevelse er ikke bare forskjellen mellom liv og død. Det er forskjellige nivåer av overlevelse.

Jo bedre man behersker sitt eget liv, og jo mer man øker sitt overlevelsesnivå, jo større glede, velstand og tilfredshet vil man oppleve.

Smerte, skuffelse og nederlag er resultatet av de handlingene som forhindrer overlevelse.

På denne måten kan de handlingene som fører vekk fra smerte og mot glede, sies å fremme overlevelse.