SCIENTOLOGY ER NYTT

Mens håpet om en slik frihet er eldgammelt, er det som Scientology gjør nytt. Måten den er organisert på er ny. Teknikkene den kan bringe mennesket opp til nye tilstander av væren med, er også nye.

Fordi Scientology henvender seg til Mennesket som et åndelig vesen, skiller den seg helt fra andre religioner, som betrakter mennesket som et produkt av miljø eller gener – bundet av de begrensningene det ble født med.

Faktisk består Scientology av å studere ånden og behandle dens forhold til seg selv, til universer og til annet liv. Scientology er basert på tradisjonen av 50 000 år med tenkende mennesker, og bygger på livets grunnleggende sannheter.

Ut fra disse prinsippene ble det utviklet presise metoder til forbedring av tilstander. Og til forskjell fra andre forsøk på forbedring, som bare framsatte regler som mennesket skulle leve etter, tilbyr Scientology virkelige verktøy som kan brukes i dagliglivet. Den er altså ikke avhengig av noe slags trossystem.

I Scientology legges det helt og holdent vekt på presis utførelse av disse prinsippene med henblikk på å forbedre ens liv og den verden man lever i.