EN CLEARS EGENSKAPER

Clear er en tilstand som aldri før i Menneskets historie har vært oppnåelig. En Clear innehar egenskaper som er fundamentale og iboende, men ikke alltid tilgjengelige i uclearet tilstand, som man ikke har ant at mennesket hadde, og som ikke har vært tatt med i tidligere diskusjoner om dets evner og atferd. Den Cleare er:

 • Fri for eksisterende eller potensielle psykosomatiske sykdommer eller aberrasjoner
 • Selvdeterminert
 • Energisk og standhaftig
 • Fri og utadvendt
 • I stand til å oppfatte, gjenkalle, forestille seg, skape og resonnere på et nivå
  langt over det normale
 • Mentalt stabil
 • Fri i sine følelser
 • Kan nyte tilværelsen
 • Unngår ulykker i større grad enn andre
 • Er sunnere
 • Kan tenke raskt
 • Reagerer fort

Lykke er viktig. Evnen til å arrangere livet og omgivelsene slik at livet kan nytes bedre, evnen til å tolerere sine medmenneskers svakheter, evnen til å se de virkelige faktorene i en situasjon og med nøyaktighet løse problemene involvert i det å leve, evnen til å påta seg og utøve ansvar – disse tingene er viktige.

Livet er ikke mye verdt å leve hvis man ikke kan nyte det. Den Cleare nyter livet i utrolig stor grad. Han kan stå i mot situasjoner som ville ha redusert ham til et vrak da han ikke var clearet.

Evnen til å leve godt og fullstendig og til å nyte livet er en Clears gave.