DIANETIKK: FORSTÅELSE AV SINNET

Dianetikk-symbolet bruker den greske bokstaven delta som sin grunnleggende form. De grønne stripene står for vekst, de gule stripene for livet.

De fire grønne stripene representerer de fire inndelingene av menneskets streben etter overlevelse, som beskrives i Dianetikk.

Dianetikk: Dia (gresk) gjennom, nous (gresk) sinn eller sjel.

Hvis man vil vite nøyaktig hvordan Scientology blir brukt, bør man vite noe om gangen i L. Ron Hubbards forskning, og om forløperen til Scientology – Dianetikk.

Dianetikk består av en rekke metoder som kan bidra til å lindre uønskede fornemmelser og følelser, irrasjonell angst og psykosomatiske sykdommer (sykdommer forårsaket eller forverret av mentalt stress).

Ordet Dianetikk kan best beskrives som: Hva sjelen gjør med kroppen gjennom sinnet.

Før 1950 var den rådende vitenskapelige oppfatningen at menneskets sinn og hjerne var identiske, det vil si en samling celler og nevroner og ingenting annet. Ikke bare antok man at menneskets evner ikke kunne forbedres, men man trodde også at personligheten var uforanderlig fastlagt når hjernebarken først var dannet. Disse teoriene var imidlertid unøyaktige, og derfor har vitenskapen aldri funnet fram til en brukbar teori om sinnet eller en måte å løse problemer i forbindelse med sinnet på.

L. Ron Hubbard endret på alt dette med boken Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet. Dens utgivelse i 1950 markerer et vendepunkt i menneskets søken etter en virkelig forståelse av seg selv.

I likhet med Scientology bygger også Dianetikk på grunnleggende prinsipper som er enkle å lære, klart påviselige og absolutt like gyldige i dag som da de første gang ble framlagt i 1950.

I denne delen av hjemmesiden, vil du bli fortrolig med Dianetikks grunnleggende begreper, og hvordan det virker, målet for Dianetikk, og en forståelse av tilstanden «Clear».