OVERLEVELSE OG SINNET

L. Ron Hubbard sier i Dianetikk at det er sinnets formål å løse de problemene som er forbundet med overlevelse.

Sinnet styrer personen i hans bestrebelser på å overleve. Det fungerer på basis av mottatt og registrert informasjon. Sinnet registrerer informasjon ved hjelp av såkalte mentale inntrykksbilder.

Slike bilder er faktisk tredimensjonale. De inneholder farge, lyd, lukt og andre sanseinntrykk. De inneholder også personens konklusjoner og tanker. Sinnet danner hele tiden – øyeblikk for øyeblikk – mentale inntrykksbilder. Du kan for eksempel undersøke bildet av hva du fikk til frokost i morges, ved å gjenkalle frokosten din. Og du kan på samme måte få et bilde av en hendelse som skjedde forrige uke ved å gjenkalle det, eller til og med gjenkalle noe som skjedde enda lenger tilbake.

Mentale inntrykksbilder består faktisk av energi. De har masse, de eksisterer i rom, og de følger helt bestemte atferdsmønstre. Det mest interessante er at de kommer til syne når man tenker på noe. Hvis man tenker på en bestemt hund, dukker det opp et bilde av den hunden.

Hvordan disse bildene er gjemt i sinnet, hører til emnet «Tidssporet».